[SlovLit] V Kopru z Dimkovsko -- Re: Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja -- Re: Obdobja 2017

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Mar 8 18:41:22 CET 2017


From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 08 Mar 2017 14:47:23 +0100
Subject: Pogovor o branju z Lidijo Dimkovsko

Prisrčno vabljeni na marčevski Pogovor o branju s pesnico in
pisateljico Lidijo Dimkovsko, ki bo v torek, 14. 3., ob 20. uri v
koprskem gledališču. Pesnica, pisateljica, prevajalka in urednica
Lidija Dimkovska (1971) že 15 let deluje v Sloveniji, ustvarja pa v
makedonščini. V Skopju je diplomirala iz primerjalne književnosti, v
Bukarešti doktorirala iz romunske književnosti. Objavila je šest
pesniških zbirk in tri romane. Njena dela so prevedena v številne tuje
jezike, v slovenščini lahko prebiramo pesniški zbirki Nobel proti
Nobelu in pH nevtralna za življenje in smrt ter romana Skrita kamera
in Rezervno življenje; kmalu bo izšla tudi pesniška zbirka Črno na
belem. Prejela je vrsto domačih in tujih nagrad, med njimi nagrado
Evropske unije za književnost. Udeležila se je številnih literarnih
srečanj in branj po svetu. Kot literarna štipendistka je bivala v
Iowi, Londonu, Berlinu, Gradcu, Kremsu, Splitu, Salzburgu in na
Dunaju. Leta 2014 je uredila večjezični izbor Iz jezika v jezik:
antologija sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v
Sloveniji, ki je bil na Forumu Tomizza predstavljen tudi v Kopru. V
makedonščino prevaja slovensko in romunsko književnost. Z možem,
prevajalcem Alešem Mustarjem, živi v Ljubljani. Poudarek tokratnega
Pogovora o branju bo na avtoričinem romanu Rezervno življenje, ki je
leta 2014 izšel v slovenščini, nesluten uspeh pa doživel tudi v ZDA. V
njem tematizira pretresljivo življenje siamskih dvojčic med letoma
1984 in 2012, razpeto med Skopjem in Londonom. V osebno dramo se
vpletajo tudi zgodovinska dejstva in zgodovinski spomin.

Pogovor vodi slovenistka Jasna Čebron. Organizatorji: Slavistično
društvo Koper, Kulturni klub in Gledališče Koper. Medijski odmev na
februarski Pogovor z Isabello Fermo v Primorskih novicah:
http://www.primorske.si/Novice/Kultura/Liricne-izpovedi-kot-suho-zlato

Fotografije: https://www.facebook.com/kulturni.klub.koper/?fref=ts

===

From: Tadeja Rozman <tadeja.rozman3 na guest.arnes.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 08 Mar 2017 14:24:19 +0100
Subject: RE: strokovni izpit delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja (https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005808.html)

Spoštovani, oglašam se v zvezi s pismom, ki ga je 10. 1. 2017 na
Slovlit poslala študentka Katja Zver
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005808.html).

Tudi sama sem začudena nad dejstvom, da morajo učitelji slovenščine
opravljati strokovni izpit iz slovenščine, po pregledu  Kataloga
znanja iz slovenskega jezika za strokovni izpit
(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/kadri/pdf/strokovni_izpit_katalog_slovenski_jezik.pdf),
ki določa vsebine izpitnih vprašanj, pa sem se še toliko bolj
spraševala, zakaj diploma oz. magisterij iz slovenistike na
kreditiranih programih javnih državnih univerz ni dovolj. Če namreč
pogledamo vsebino kataloga, ta vsebuje osnovne slovenistične vsebine,
ki jih študenti v času študija zagotovo absolvirajo in jih, če pridejo
v šole, tudi poučujejo – in nehote človeka zaskrbi, da takšno
preverjanje kaže na precejšnje nezaupanje v univerzitetne
slovenistične programe in znanje njihovih diplomantov ter da nima
ničesar skupnega s preverjanjem obvladovanja slovenščine kot učnega
jezika v šolah, kar naj bi bil namen strokovnega izpita iz
slovenščine. Skrb vzbujajoča pa je tudi zastarelost in vsebinska
omejenost kataloga; če izpostavim le obvezno literaturo, vidimo, da so
na seznamu dela skromnega števila slovenskih jezikoslovcev in
didaktikov, ne vsebuje strokovnih publikacij zadnjih 15 let, se pa med
glavno literaturo za učitelje uvrščajo učbeniki za srednjo šolo (!).

Zato sem v imenu uredništva portala Jezikovna Slovenija
(http://www.jezikovna-politika.si/) na MIZŠ poslala prošnjo za
strokovno argumentiran odgovor na vprašanje, ki ga je njihovi
predstavnici zastavila že študentka Katja Zver, ter dodatno zaprosila
za pojasnila glede morebitnih načrtov za posodobitev izpitnih vsebin.

Odgovor smo zdaj prejeli, poslala nam ga je mag. Darinka Cankar, vodja
Službe za razvoj kadrov v šolstvu na MIZŠ, objavljen pa je na portalu
Jezikovna Slovenija v rubriki Vprašanja in odgovori
(http://www.jezikovna-politika.si/zakaj-morajo-ucitelji-slovenscine-opravljati-strokovni-izpit-iz-slovenskega-jezika-ceprav-imajo-pridobljeno-diplomo-iz-slovenistike-na-kreditiranih-programih-javnih-drz/).

Lep pozdrav,
Tadeja Rozman

===

From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "'slovlit na ijs.si'" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 8 Mar 2017 13:12:37 +0000
Subject: Opomnik - prijava na 36. simpozij Obdobja
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005824.html)

Spoštovani, naj vas prijazno spomnim, da se 15. 3. 2017 izteče rok za
prijavo na 36. mednarodni simpozij Obdobja z naslovno temo Rokopisi
slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, ki bo potekal od
16. do 18. novembra 2017 v organizaciji Centra za slovenščino kot
drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani in s sodelovanjem Inštituta za slovensko
literaturo in literarne vede ZRC SAZU. V okviru prijave je treba do
15. marca izpolniti prijavnico in oddati izvleček v dolžini 150 besed.
Vse informacije o simpoziju Obdobja 36, razpisanih temah simpozija in
organizacijskih vidikih prireditve so na voljo na spletni strani
http://www.centerslo.si/simpozij (Simpozij Obdobja 36), kjer je tudi
elektronska prijavnica. Še enkrat vas vljudno vabim k sodelovanju in
vas lepo pozdravljam.

Damjan Huber,
strokovni sodelavec 36. simpozija Obdobja


Dodatne informacije o seznamu SlovLit