[SlovLit] Vabilo na 36. simpozij Obdobja

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Jan 24 11:32:34 CET 2017


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "'slovlit na ijs.si'" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 24 Jan 2017 10:05:22 +0000
Subject: Vabilo na 36. simpozij Obdobja

Vabimo Vas, da se udeležite 36. mednarodnega simpozija Obdobja z
naslovno temo Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do
moderne, ki bo potekal od 16. do 18. novembra 2017 v organizaciji
Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za
slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in s
sodelovanjem Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC
SAZU.

Vse o simpoziju Obdobja 36, temah simpozija in prireditvi je na voljo
na spletni strani http://www.centerslo.si/simpozij (Simpozij Obdobja
36), kjer je tudi prijavnica. Rok za prijavo (izpolniti je treba
prijavnico na spletni strani in oddati izvleček v dolžini 150 besed):
15. marec 2017. Za dodatne informacije smo dosegljivi na
simpozij na ff.uni-lj.si

Tematska področja:

I. LITERARNOZGODOVINSKE OBRAVNAVE: 1. Najdbe neznanega (ali
pozabljenega) rokopisnega gradiva; 2. dolgoživost rokopisne kulture,
njeno sobivanje s tiskano knjigo; 3. študije primerov (avtorstvo,
datacija in nastanek rokopisnih besedil, izvor gradiva); 4. rokopisno
gradivo in vprašanje prehodov med ljudskim in umetnim slovstvom; 5.
nove literarne zvrsti in oblike v rokopisnem gradivu, npr. baročna
pesem, baročna proza, baročna dramatika; dinamika zvrsti in oblik,
npr. razvoj pridige od postil 16. stoletja do conciones 18. stoletja,
razvoj pasijonskih iger, slovenska romarska pesem, slovensko pismo
itn.

II. ZGODOVINSKOJEZIKOSLOVNA IN DIALEKTOLOŠKA VPRAŠANJA: 1. Vpliv
knjižne norme, nadnarečnih pokrajinskih različic in narečij na jezik
rokopisnih besedil; 2. posebne jezikovne prvine rokopisnih besedil na
raznih jezikoslovnih ravninah; 3. narečne prvine v rokopisnih
besedilih različnih funkcijskih zvrsti; 4. rokopisi jezikoslovnih
besedil in besedil o jeziku.

III. STILISTIKA ROKOPISNIH BESEDIL: 1. Slog in literarna sredstva;
vpliv retorike na rokopisna besedila.

IV. PREVODOSLOVJE: 1. Prevodi ali priredbe v rokopisnih besedilih
glede na njihove vire ali izvirnike v tujih jezikih; razmerja med
izvirnikom in prevodom; razmerja med različnimi prevodi istega
besedila.

V. PRISTOPI SORODNIH VED: 1. Duhovno- in kulturnozgodovinska vloga
slovenskega rokopisnega slovstva na stičišču jezikov in kultur; 2.
slovenski rokopisi kot »prepovedane knjige« – spor med slovstvenimi
potrebami in oblastjo, npr. med redovniki in jožefinisti; 3. rokopisi
kot izraz socialne zgodovine Slovencev; 4. uradovalna slovenika:
listine, oporoke, prisege v slovenščini – obseg rabe slovenskega
jezika v uradnem življenju in javnosti; 5. rokopisi, tesno povezani z
zgodovino likovne umetnosti, npr. križev pot, svete štenge; 6.
rokopisi, tesno povezani z zgodovino glasbe – pesmarice; 7.
teološko-zgodovinski pristopi: rokopisi in vprašanje slovenščine v
sakralni in pastoralni rabi, npr. rokopisi z razlago zakramentov,
rokopisi katekizemskih, svetopisemskih besedil ipd.; 8. slovenska
rokopisna besedila kot objekt digitalne humanistike.

Predsednika 36. simpozija Obdobja doc. dr. Aleksander Bjelčevič, doc.
dr. Matija Ogrin in izr. prof. dr. Urška Perenič, strokovna sodelavca
simpozija dr. Damjan Huber in dr. Mojca Nidorfer Šiškovič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit