[SlovLit] Grob Koseskega -- Iz Mohorjeve -- Re: Socialno distanciranje

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Sre Nov 18 19:48:49 CET 2020


From: "Osolnik, Vladimir" <Vladimir.Osolnik na ff.uni-lj.si>
To: "ignacija.fridl-jarc na gov.si" <ignacija.fridl-jarc na gov.si>,
"gp.mk na gov.si" <gp.mk na gov.si>, "mk na gov.si" <mk na gov.si>,
"slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 18 Nov 2020 09:55:54 +0000
Subject: Skrb za spomenike slovenstva v Republiki Sloveniji in
aktivnosti Ministrstva za kulturo; povezava: ustanovitev Muzeja
slovenske osamosvojitve (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2020/007176.html)

Spoštovana ga. Ignacija Fridl-Jarc, spoštovani g. minister za kulturo,
spoštovani vsi na navedenih naslovih, ob pobudi za ustanovitev novega
muzeja osamosvojitve Slovenije, ki jo podpiram, bi rad spomnil
slovensko državo oz. za kulturo in umetnost pristojno državno
ministrstvo na nujno in danes zanemarjeno skrb za spomenike zaslužnim
Slovencem in za nujno dostojno uvrstitev v zgodovino in spomin vseh
pripadnikov slovenskega naroda.

Pobuda za ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve, ki bo,
predvidevam, vključevala usodne  oz. pomembne dogodke in osebnosti iz
tisočletne slovenske zgodovine, je nadvse primeren trenutek, da se na
Slovenskem spomnimo na številne može in žene, ki so k sedanji
samostojni državi in njeni civilizacijski podobi nesebično prispevali:
ker sem po poklicu slavist, omenjam tu predvsem slaviste,
jezikoslovce, pesnike in pisatelje, znanstvenike in umetnike, ki so
nedvomno dali pečat slovenski zgodovini in raznovrstnim dosežkom: brez
njih ne bi bilo današnje visoke civilizacijske in kulturne ravni v
Republiki Sloveniji.

Žal moram ugotoviti in zapisati, da so nekateri, celo številni
spomeniki, kipi,  obeležja, spominske table in zapisi, rojstne hiše
oz. njihovi domovi zanemarjeni in pozabljeni, kar ni v čast slovenski
državi oz. njenemu ministrstvu za kulturo, županom številnih
slovenskih občin in nam vsem. O tem sem se prepričal ob obiskih
domovanj Frana Miklošiča, Jakoba Frasa/Stanka Vraza, Antona Slodnjaka
in še veliko bi jih lahko našteval; ne nazadnje je to stanje potrdila
tudi javno objavljena prošnja dr. Miklavža Komelja za ohranitev groba
Jovana Vesela Koseskega, uglednega slovenskega domoljuba in
kulturnika, pesnika, v Trstu. Pomembne nepotrebne primere
omalovaževanja slovenske zgodovine, kulture, ustvarjalnosti, oseb in
njihovih dosežkov, pomembnih za usodo naroda in državotvorne
identitete sem zasledil, žal, na več lokacijah v Sloveniji.

Ker menim, da si odgovorna kulturna politike samostojne slovenske
države in njeno ministrstvo, pristojno za kulturo in umetnostno
ustvarjanje, takšnega neodgovornega in nespoštljivega odnosa do
slovenske kulturne in narodove zgodovine ne sme in ne more privoščiti,
in ker sem prepričan, da je sposobno in voljno zadeve urediti, skladno
s civilizacijskimi evropskimi normami in s svojimi deklariranimi
kulturnimi pogledi in programi, primerljivimi s sosednjimi kulturnimi
državami,  predlagam ustanovitev delovnega telesa v  okviru
Ministrstva, ki bi poskrbelo za načrtno, dolgoročno, odgovorno in
spoštljivo obravnavo, obnovo ali postavitev spomenikov zaslužnim
osebam v Republiki Sloveniji, in, seveda, njihovo vključitev v okvir
dejavnosti novonačrtovanega Muzeja slovenske osamosvojitve: Seznam
slovenskih spomenikov je prav gotovo njegov nosilni sestavni del.

Pri tem predlaganem hvalevrednem kulturnem dejanju je, ob vodilni
vlogi države, ministrstva za kulturo in slovenskih občin, predvidevam,
koristno ali celo nujno sodelovanje že obstoječih skrbnikov in
lastnikov pomembnih in lepih spomenikov, kipov, obeležij, domov ali
rojstnih hiš, spominskih tabel v vseh predelih Slovenije, tudi Zveze
slavističnih društev, Društva slovenskih pisateljev, PENa, Slovenske
Matice, UNI LJ idr. ter slovenske kulturne, strokovne in obče
javnosti, ki bo te aktivnosti prav gotovo prepoznavala in podpirala.
Ne nazadnje se nadejam tudi Vaše osebne angažiranosti, ga. Fridl-Jarc,
in naklonjenosti cenjenega kolega, sedanjega ministra za kulturo, g.
dr. Vaska Simonitija.

S spoštovanjem in željo, da bi Republika Slovenija dostojno poskrbela
za svoje kulturne spomenike in svojo kulturno podobo v mednarodni in
domači javnosti
Prof. dr. Vladimir Osolnik

P. S. Hvaležen bom za vsak odziv na mojo prošnjo in predlog.

===

From: Mohorjeva Celovec <HermagorasVerlag na hermagoras.at>
To: "slovlit-bounces na ijs.si" <slovlit-bounces na ijs.si>
Date: Wed, 18 Nov 2020 21:28:18 +1100
Subject: Knjižni dar 2021 Mohorjeve založbe ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu za leto 2021 prinaša sveženj
zanimivega branja iz Koroške, Slovenije in krajev, kjer živijo
Slovenci. Koledarski del nas vodi skozi cerkveno, delovno in praznično
leto, prispevki pa nas tokrat popeljejo v koroške kraje, na Radiše, v
Podgrad in Medgorje, do slovenskih krajevnih imen v okolici Beljaka,
na Djekšah in ob vznožju Svinške planine. Poseben članek je posvečen
novem krškemu škofu dr. Jožetu Marketzu. Spet drugi članki
osvetljujejo zgodovinske dogodke: npr. revizionistično pobudo iz
novembra 1920 na Koroškem, zgodovino Škofjeloškega pasijona,
Franciscejski kataster, koncentracijsko taborišče Mauthausen in
njegovi podružnici na Ljubelju. Za ljubitelje narave sta zanimiva
prispevka o lovu in gobarstvu. Koledar vsebinsko zaokrožajo spominski
članki ter poročila o delovanju treh Mohorjevih družb v letu 2020.
[...]

Adrian Kert (ured.): Pratika 2021. Pratika, je tradicionalno branje za
vsak žep in za vse okuse. Vsebinsko ponuja poleg koledarskega dela
panoramo raznolikega branja iz sveta kulture, duhovnosti, vere,
družbe, literature, jezika, izbranih dogodkov in obletnic v preteklem
letu, zgodovine, pogleda k sosedom, zdravja – vse to začinjeno z
zgodbami in fotografskimi utrinki. »Letošnja Pratika je v znamenju
novega krškega škofa Jožeta Marketza, ki je bil navdušeno sprejet.
Predstavljamo še druge slovensko govoreče škofe iz Koroške. [...]
Poleg tega knjigica ponuja koledarski del ter prispevke o plebiscitu
1920, o zgodovini vinogradništva na Koroškem, o slovenskem narečju na
Vipavskem [...] in še o marsičem. [...]

===

http://www.aristej.si/slo/PDF/dialogi-7-8-2020-jezikovni-kot.pdf --
Emica Antončič: Socialna distanca ali varna razdalja? Dialogi  2020
(re: https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2020/007180.html). --
Đurđi hvala za povezavo, mh.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit