[SlovLit] Socialno distanciranje -- Konsangviničen -- Knjižni dar iz Celovca

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Čet Nov 19 10:56:12 CET 2020


https://docs.google.com/presentation/d/1GcX8ayVLo_TOmlopAqI-6n1cg0ikIvc2LqZQ4WL99og/edit#slide=id.ga2467ed0c5_1_31
-- prosojnice za predavanje o osamljenosti v literaturi (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2020/007180.html).

===

https://wordsmith.org/words/consanguineous.html -- angl. iz lat.
consanguineus *konsangviničen, 'krvno povezan', 's skupnim prednikom'.
V slovenščini te besede ne poznamo, pri Hrvatih pa je na spletu nekdo
uporabil besedo konsangvinik v pomenu 'rojak'.

===

Od: Irena Destovnik <irena.destovnik na t-2.net>
Date: V čet., 19. nov. 2020 ob 09:51
Subject: RE: Knjižni dar 2021 SPZ

Slovenska prosvetna zveza iz Celovca je v Knjižnem daru 2021 (pri
Založbi JSKD v Ljubljani) pravkar izdala štiri knjige.

V Koroškem koledarju 2021 (ur. Irena Destovnik) poleg člankov o
pomembnih zgodovinskih obletnicah, ženskih in manjšinskih temah
objavljamo tudi članka, ki sta ju ob 70-letnici smrti pisatelja Lovra
Kuharja – Prežihovega Voranca napisali Urška Perenič ("Kakšna neki je
ta domovina": Roman Požganica Prežihovega Voranca v luči narodnostnega
in socialnega vprašanja) in Mateja Ratej (Svečani nagovor ob kulturnem
prazniku pri slovenski manjšini na Koroškem). Ivan Vogrič piše o
140-letnici nastanka revije Kres, Andrej Leben o sodobni literaturi
koroških Slovenk in Slovencev, Milan Obid o jeziku in identiteti pri
Slovencih na avstrijskem Koroškem, Bojan-Ilija Schnabl pa o pomenu
Enciklopedije slovenske kulturne zgodovine na Koroškem za slovensko
znanost in dialektologijo.

Rastje 14: Revija za literaturo, ustvarjalnost in družbena vprašanja
(ur. Miha Vrbinc) objavlja slovensko pisanje avtoric in avtorjev
(liriko, dramatiko, prozo, spomine in eseje), ki živijo na Koroškem,
so povezani z njo ali se ukvarjajo s koroško tematiko.

Florijan Lapusch: Bližina preteklosti, korenine prihodnosti:
Avtobiografija koroškega Slovenca (ur. Vera Wutti-Incko), v kateri
avtor opisuje otroštvo in mladost v Podsinji vasi, prvo svetovno
vojno, ki jo je kot avstro-ogrski vojak preživel na ruski fronti in v
ujetništvu v Sibiriji. Po vrnitvi se je posvečal kulturnemu delovanju
in zadružništvu. Leta 1942 so ga z družino izselili v Nemčijo, po
vojni pa je sodeloval pri ponovni vzpostavitvi slovenskega
zadružništva.

Niko Kupper: Veverica Belica / Das Eichhörnchen Belica (ilustrirala
Maja Lubi). Dvojezična basen o mali veverički Belici, ki otrokom
predstavi pomen medsebojne solidarnosti in prijateljstva.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit