[SlovLit] Razglasitev besede leta -- Re: Rigati -- Muslimani v literaturi

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Sob Jan 4 19:31:46 CET 2020


From: "Agata Tomažič" <agata.tomazic na zrc-sazu.si>
Date: Fri, 3 Jan 2020 13:11:16 +0100
Subject: Vabilo na razglasitev besede leta - 9. januarja 2020

Spoštovane in spoštovani! Jezik se nam zdi najbolj samoumevna stvar na
svetu in besede – ali kretnje – so pri sporazumevanju naše vsakdanje
orodje. Pa vendar so si tako različne kot ljudje, ki jih uporabljajo,
in reči, ki jih označujejo. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU je tokrat že četrtič zapored izmed vaših predlogov in z
javnim spletnim glasovanjem izbiral besedo, ki je najbolje zajela duha
leta 2019. Letos je pod okrilje Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenije prvič potekal tudi izbor kretnje leta.

V četrtek, 9. januarja 2020, vas točno opoldne vabimo v Atrij ZRC na
Novem trgu 2 v Ljubljani, kjer bomo razglasili besedo leta in kretnjo
leta 2019. Pozdravnima nagovoroma dr. Ota Lutharja, direktorja ZRC
SAZU, in dr. Kozme Ahačiča, predstojnika Inštituta za slovenski jezik
Frana Ramovša ZRC SAZU, bo sledil krajši program, v katerem bodo
nastopili še: dr. Simona Klemenčič (Inštitut za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU), ki bo spregovorila o izboru besede leta pri nas in
podobnih akcijah na tujem; dr. Gregor Pobežin (Inštitut za kulturno
zgodovino ZRC SAZU), ki bo predstavil delo strokovne komisije za izbor
10 kandidatk za besedo leta; dr. Marijan Dović (Inštitut za slovensko
literaturo in literarne vede ZRC SAZU), ki bo utemeljil izbor pesmi
leta z 10 besedami kandidatkami; Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije ter vodja Inštituta za slovenski
znakovni jezik ZDGNS, ki bo predstavil izbor kretnje leta in 5
kandidatk, Matej Kranjc, tekstopisec, pevec, skladatelj in prevajalec,
ki bo zapel pesem leta.

Vljudno vabljeni! Tolmačenje v slovenski znakovni jezik bo
zagotovljeno. Za besedo leta lahko od 3. do 9. januarja glasujete na
tej povezavi: https://anketnik.zrc-sazu.si/index.php/957889?lang=sl

===

From: Marko Snoj <marko.snoj na zrc-sazu.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 4 Jan 2020 14:56:49 +0100
Subject: Re: Rigati (https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2020/006916.html)

Če bi bil medmet, ki posnema spahovanje, riganje (le koliko moraš biti
star, da prerasteš podiranje kupčka?) v slovenščini kdaj v malo širši
rabi, bi odgovor na to vprašanje obsegal največ eno enostavčno poved.
Tako pa mora imeti uvod, jedro in zaključek.

V slovarskih in korpusnih virih medmeta s takim pomenom ni najti. Če
se v jeziku pojavi potreba po ubesedenju nečesa doslej neubesedenega,
imamo na voljo tri možnosti: (1) besedo naredimo iz že obstoječih po
kakem tvornem besedotvornem vzorcu ali z imitiranjem, (2) jo
prevzamemo iz kakega tujega jezika ali (3) že obstoječi besedi
pripišemo nov pomen. Spahovanje je vsaj po lokaciji dogajanja
fiziološko še najbližje kolcanju, za kar slovenščina danes uporablja
hik, pisano tudi hk (in izgovorjeno s polglasnikom), pred nekaj
desetletji pa tudi huk in hup. Medtem ko bi huk danes na prvo žogo
razumeli, da izraža ogrevanje dlani s sapo, je hup pozabljen in torej
prost – morda primeren za novo vlogo izražanja spahovanja, riganja.

Druga možnost je burk, retrogradna tvorjenka iz glagola burkati se, ki
ga Pohlin navaja v pomenu »spahovati se«.

Noben predlog ni tako dober, da bi ga človek zgrabil z obema rokama,
zato upam, da bo kdo od slovlitjanov prispeval kaj boljšega.

Marko Snoj

===

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Golez.pdf --
Marjetka Golež Kaučič: Muslimani kot drugi v folklori in literaturi:
med reprezentacijami in dejstvi. Edinost in dialog 74/2 (2019).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit