[SlovLit] Karl May v Dobrni -- Re: Ogenj in led -- Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Apr 11 10:46:39 CEST 2018


Od: Peter Weiss <peru642003 na yahoo.de>
Datum: 10. april 2018 11:54Zadeva: Re: [SlovLit] ... Karl May v Dobrni ...
Zadeva: Re: [SlovLit] ... Karl May v Dobrni
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2018/006295.html)

Obiski romanopisca Karla Maya na Dobrni, vsi leta 1907, so
knjigovodsko dokumentirani celo zelo dobro: Anton Šepetavc, Karl May
na Dobrni ali problem bralne kulture na Slovenskem, *Celjski zbornik*
1988, str. 177--189 <http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-KUNV6T4I>.
(Razen če petični gost Carl May ni bil pisatelj Karl May.)

Peter

---

... in vse tako kaže, da petični gost Carl May le ni bil pisatelj Karl
May. Hans-Dieter Steinmetz iz Mayeve hiše v Hohenstein-Ernstthalu
(http://karl-may-haus.de/), ki je muzej in raziskovalna inštitucija,
pošilja izpiske iz kronike Mayevega življenja za dneve, ko naj bi May
prenočeval v Dobrni:

25. 2. 1907 je v Radebeulu z gosti praznoval svoj 65. rojstni dan
25. 5. 1907 je bi v toplicah, vendar ne v Dobrni, temveč v šlezijskem
Bad Salzbrunnu, o čemer je poročali lokalni časopis:  "Der durch seine
interessanten und spannenden Reisebeschreibungen berühmte
Schriftsteller Karl May ist zur Kur hier eingetroffen und hat in
Pension Belvedere Wohnung genommen."
29. 10. 1907 je v domačem Radebeulu napisal pismo nekemu svojemu mlademu bralcu
28. 12. 1907 -- ta dan sicer ni dokumentiran, čez dva dni pa je
datirano njegovo pismo iz Radebeula sodniku v Dresdnu.

Tako je Hans-Dieter Steinmetz zavrnil tezo Antona Šepetavca iz leta
1988 in tako je Dobrna ostala brez znamenitega literarnega gosta.  Da
je bil Karl May vendarle ne neki način povezan s slovenskim prostorom,
razbiramo iz pisma. ki ga je 28. 12. 1907  župnik Lorenz Franta iz
Osoj na Koroškem (http://karl-may-wiki.de/index.php/Lorenz_Franta)
pisal Klari May, pisateljevi drugi ženi, o obnovi cerkve v Osojah. Tam
naj bi se leta 1902 May srečal s pisateljem planinskih romanov
Gustavom Renkerjem, ki je v roman Pet mož gradi pot 1935 vključil tudi
slovenske akterje. Prav razburljivo je tole literarnozgodovinsko
detektivstvo ... -- miran

===

From: "Srečko Fišer" <srecko.fiser na guest.arnes.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 11 Apr 2018 10:04:15 +0200
Subject: ogenj in led
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2018/006293.html)

Lepa ta utopično-demokratična misel o prosti dostopnosti svetovne
literature v prevodih; utegne sicer imeti tudi kakšno senčno plat. Ker
sem ono pesem, res duhovito pričevanje o svetu, ki že dolgo odhaja k
vragu, pred nekaj leti čisto po naključju prevedel (v okviru neke
prevajalske delavnice, sicer se s Frostom nisem nikoli posebej
ukvarjal), se lahko tudi sam udeležim »projekta« s tem neobjavljenim
prevodom.

Lep pozdrav, Srečko Fišer

Eni so mnenja, da bo svet končal v plamenu,
drugi, da v ledu.
Po tem, kar vem o poželenju,
bi tudi sam dal glas plamenu.
A če naj bi svoj konec dvakrat gledal,
glede na skušnje z mržnjo smem trditi,
da so propadi v ledu
tudi povsem v redu
in učinkoviti.

---

Čestitke, brez dvoma najboljše doslej! Če bi prevod skopirali še na
https://sl.wikisource.org/wiki/Ogenj_in_led (to lahko stori le
prevajalec sam), bi bili kulturni utopiji že korak bliže. -- miran

===

Od: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
Datum: 11. april 2018 10:17
Zadeva: [SDJT-L] Slovar sopomenk sodobne slovenščine (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2018/006279.html in
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2018/006290.html)
Za: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>, "sdjt-l na ijs.si" <sdjt-l na ijs.si>

V Jezikovnih pogovorih je bila tokrat tema Slovar sopomenk sodobne
slovenščine. Kako bo “slovar skupnosti za skupnost” deloval v praksi?
Oddaja na povezavi:
https://ars.rtvslo.si/2018/03/jezikovni-pogovori-143/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit