[SlovLit] BÔŽIČ -- Hiperkateksija

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Dec 27 08:34:19 CET 2017


Od: Aleksandra Kocmut <tristanina na gmail.com>
Datum: 24. december 2017 15:32
Zadeva: Re: [SlovLit] BOŽIČ
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006174.html in pozneje)

Pravopis (2001) vsebuje božič (praznik) in Božič (osebo). Ker gre za
praznik, se mi zdi logično, da se piše z malo (v skladu z veljavnimi
pravili), saj ne praznujemo "malega boga Božiča" kot takega (ampak
njegovo rojstvo). Razen če bi ga poimenovali Božičev dan (kot
Prešernov dan) - in s tem seveda v resnici imeli v mislih (rojstni)
dan malega boga, torej Božiča.
Ob tem me preseneča, da v pomenu osebe naglas ni na i, Božíč, kot je
pri konjič, fantič, kmetič, orlič ...

Pa lepe praznike vsem!

---

Od: Urška <urska.perenic na gmail.com>
Datum: 24. december 2017 20:04
Zadeva: K božiču

Pozdravljeni, hvala za obširno razlago; marsikaj od tega mi je
poznano, ne morem pa (žal) reči, da me tudi zdaj povsem prepriča.
Govorite o "prvotni rabi", o "sodobni" rabi in Pleteršnikovem slovarju
s konca prejšnjega stoletja (?), omenjate "100-letno tradicijo prvega
Breznikovega zapisa". Kako pa vemo, da današnja raba ne sledi bolj
prvotni, na osnovi česa trdimo, da gre predvsem za vpliv tujih
jezikov? Precej različne rabe, skratka, - vsaj zame zato argument, da
se je komisija po posvetu in razpravi odločila za homogeno varianto,
ni zadosten. Pri b/Božiču razen tega in po mojem ne gre za istovrstni
primer kot pri veliki noči pa še kakem prazniku. Če torej upoštevamo
(rabljeni) pomen (verjetno bi bilo šele treba ugotoviti, kako dejansko
razumemo) in uzus, potem se zdi težnja po homogenizaciji še bolj
čudna. Vsekakor zanimiva pa bi bila razprava o nepovezanosti
kodifikacije in svetovnonazorskega ozadja, kar mimogrede omenjate. Tu
bi se kar strinjala z drago kolegico Bidovec in lepega zasebnega
pisma. Slovlitovcem tudi jaz želim prijetne praznike!

---

Od: Andrej Šurla <andrej.surla na gmail.com>
Datum: 26. december 2017 22:24
Zadeva: Re: [SlovLit] BOŽIČ

Izkušnje so me naučile, da se ne smem imeti za prav zelo pametnega,
zato tegale zapisa ne berite kot kako natančno premišljeno polemiko
ali, bognedaj, celo napad. Ne vem, v kolikšni meri imam prav in v
kolikšni gre moje mnenje v napačno smer, a glede pisanja velike ali
male začetnice pri poimenovanjih praznikov (pa tudi nagrad in
naselbin) se mi, čeprav se zavedam, da jih Slovenski pravopis določa
tako, da bi bila poimenovalno kar najbolj natančna, vseeno obhaja
določen pomislek, ki je povezan prav s tem, kar je v razlagi ge.
Dobrovoljc posebej izpostavljeno:

/../ smo /.../ premišljevali tudi o spremembi tega tradicionalnega
pravila, in to predvsem zaradi razmeroma pogosto pojavljajočih se
napisov z veliko začetnico, kar povezujemo tudi z vplivi drugih
jezikov.

Pravila, kaj vse pisati z malo začetnico, ne pa z veliko, razlagamo na
vseh stopnjah šolskega sistema že precej dolgo, a očitno brez
posebnega uspeha. Morda (upam!) sem le sam osebnostno preveč nagnjen k
pesimizmu, a zdi se mi, da bije jezikoslovna natančnost pri tem
pravopisnem vprašanju boj brez realnega upa zmage. Pa s tem ne mislim
na ideološke, svetovnonazorske ipd. ugovore. Problem je po mojem
mnenju čisto praktičnoživljenjski: današnji človek je morda res tako
obremenjen s svojim vsakdanjim delom in bombardiran s tolikšno
količino za življenje tako ali drugače bistvenih podatkov, da za
razmišljanje o pravopisnih pravilih in izjemah nima časa in predvsem
energije. Morda bi bilo res za vse nas enostavneje, predvsem pa manj
stresno za končnega večinskega uporabnika neslovenista, če bi - čeprav
na račun določene manjše poimenovalne natančnosti - tam, kjer v praksi
še vedno prihaja do "razmeroma pogoste" rabe v nasprotju s pravili,
slednja prilagodili pričakovanjem večinskih uporabnikov jezika, ki
verjetno sledijo preprostemu principu, da se nekaj, kar iz
občnoimenske baze besed izstopa kot lastno ime, pač zapiše z veliko
začetnico, in tako zapišejo, da "bo jutri praznik, in sicer Božič",
ter razlikujejo med npr. "veliko nočjo" kot nočjo, v kateri se je
nekomu na osebni ravni zgodilo nekaj velikega, in "Veliko nočjo" (ali
celo "Veliko Nočjo"?)" kot imenom praznika.

Še enkrat: ne zlivam žolča, ampak sem le izkoristil priložnost za
predstavitev osebnega mnenja (ali še bolje: osebne dileme), ki se je
ponudila ob na Slovlitu aktualizirani temi zapisa božič/Božič.

Vsem voščim prijeten preostanek praznikov in prijazno novo leto,
Andrej

===

https://wordsmith.org/words/hypercathexis.html -- hiperkateksija
'mentalna obsedenost s čim'; besede v slovenskem slovarju še ni -- ali
bi jo vendarle lahko vseboval? Pojem kateksija pozna sicer vsaj ducat
jezikov (https://en.wikipedia.org/wiki/Cathexis). -- mh


Dodatne informacije o seznamu SlovLit