[SlovLit] BOŽIČ -- 2018 na FF -- Maria Dąbrowska Partyka (1947−2017)

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Dec 24 15:30:28 CET 2017


Od: Helena Dobrovoljc <helena.dobrovoljc na zrc-sazu.si>
Datum: 23. december 2017 21:23
Zadeva: O božiču (https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006174.html)

Na vprašanje, zakaj v Slovenskem pravopisu pišemo božič z malo
začetnico in sledimo zdaj že skoraj 100-letni tradiciji prvega
Breznikovega pravopisa, smo odgovorili že v Jezikovni svetovalnici
Inštituta za slovenski jezik pri ZRC SAZU:
https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1380/pisanje-praznikov-v-slovenščini-in-pomenskorazlikovalna-vloga-začetnice

Razlago, zakaj božič danes ne pomeni več le ‘božji sin’, ponujajo tudi
viri na portalu Fran: božič je bil – kot si lahko preberete v Snojevem
etimološkem slovarju – v prvotnem pomenu razumljen kot 'božji sin',
vendar se je izraz v južnoslovanskih jezikih »razvil dalje v ‛praznik
rojstva božjega sina’« (SES). Da je sodobna raba oddaljena od
prvotnega pomena, priča tudi Pleteršnikov slovar, v katerem je beseda
božič razložena tudi v množinski rabi, saj zajema izraz tri »božiče« –
tri božične praznike: božič, novoletni dan in trikraljevski dan. Že s
to rabo je nakazana oddaljitev od pomena, ki ga navajate.

V Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU smo ob prenovi pravopisnih
pravil, natančneje poglavja o rabi začetnice, premišljevali tudi o
spremembi tega tradicionalnega pravila, in to predvsem zaradi
razmeroma pogosto pojavljajočih se napisov z veliko začetnico, kar
povezujemo tudi z vplivi drugih jezikov. Po posvetu in razpravi smo se
odločili, da bomo skupino praznikov ohranili kot pravopisno homogeno
enoto: vsi prazniki naj bi se v slovenščini še naprej pisali z malo
začetnico, ne glede na to, ali gre za binkoštni ponedeljek, božič, dan
državnosti, martinovo, valentinovo, veliko noč, dan žena, roš hašano
ali katerega od bajramov. Pravopisna kodifikacija, ki določa javno
rabo, naj bi bila namreč neodvisna od svetovnonazorskega ozadja ali
osebne stilistične volje. V zasebni korespondenci pa je pisanje
praznikov že zdaj odvisno od odločitev posameznikov, ki jih lahko
primerjamo tudi z rabo velike začetnice pri ogovornem vikanju ali
tikanju.

Vsem bralkam in bralcem SlovLita želim mirne božične praznike ter vse
dobro v vseh dneh novega leta.
Helena Dobrovoljc

===

http://slov.si/mh/galerije/galeri317/index.html -- ko stoletje doseže
polnoletnost.

===

From: "Mladen Pavičić" <mladen.pavicic na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Sun, 24 Dec 2017 14:56:54 +0100
Subject: Maria Dąbrowska Partyka (1947−2017)

V četrtek, 21. decembra je po dolgotrajni bolezni preminila krakovska
literarna zgodovinarka, profesorica Inštituta za slovansko filologijo
Jagelonske univerze Maria Dąbrowska-Partyka. Svoje znanstveno in
pedagoško delo je posvetila predvsem hrvaški in srbski književnosti,
pomemben pa je tudi njeno slovenistično delo: leta 1992 je na Obdobjih
spregovorila o Vitomilu Zupanu in Leopoldu Tyrmandu, ob peti obletnici
Pretnarjeve smrti v Slavi objavila svoje esejizirane spomine nanj, v
zbirki razprav Świadectwa i mistyfikacje (2003) pa se je posvetila
tudi delu Frana Levstika, Josipa Jurčiča, Ivana Tavčarja, Ivana
Cankarja in Draga Jančarja. Prav tako je pomemben njen prevod izbranih
del Ivana Cankarja Widok z pudełka i inne opowiadania (1981), pri
katerem sta sodelovala Barbara Siwierska in Tone Pretnar.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit