[SlovLit] BOŽIČ -- Slovlit 2017 -- Koncepti besedila

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Dec 30 18:04:19 CET 2017


Od: Kržišnik, Erika <Erika.Krzisnik na ff.uni-lj.si>
Datum: 27. december 2017 12:54
Zadeva: Re: [SlovLit] BÔŽIČ
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006176.html in prej)

Pozdravljeni, razlaga kolegice Dobrovoljc je zelo izčrpna,
podkrepljena z obstoječim konceptom kodifikacije slovenskega knjižnega
jezika in tudi s tradicijo. Seveda bi bilo zanimivo raziskati, kako
besedo božič razumemo, a predvidevam, da bi načeloma po besedotvornem
vzorcu lahko dobili tudi (enako zgodovinsko pogojeno) razmišljanje, da
gre za sina od Boža. In navsezadnje - pri priimku mogoče tudi gre, kdo
ve (premaknjen naglas pri priimku tega sicer ne dokazuje, kajti tak
premik je pri priimkih iz občnih imen pogost, npr. Oblak).

Takole pletenje zgodb žal (ali na srečo) ne more biti osnova za
kodifikacijo. Da pa mnogi pišejo praznike - ne vseh, le nekatere,
tiste, ki se jim zdijo bolj pomembni od drugih - je znak vsekakor
pozitivnega odnosa do poimenovanega, v glavnem spoštovanja ali kake
druge pozitivne emocije, kar se v jezikovnem znaku  prevede v
konotacijo in ima ekspresivni učinek. Velika začetnica je znak
ekspresije, če se prav spomnim iz zgodovine pisav, je tako tudi
nastala, nekoč, davno. Ne spomnim se, kje sem to prebrala, mogoče nam
bo kdo lahko postregel z bolj verodostojnimi podatki. A za začetek se
lahko spomnimo na inicialke v rokopisih, ki so praviloma najlepše
izrisane in okrašene. Del tega je še danes tudi v konceptu slovenskega
pravopisa - t. i. izrazi posebnega spoštovanja.

Za preverjanje "dejanskega razumevanja" božiča in tudi drugih
praznikov niti ni potrebna huda preiskava. Že pogled v Gigafido recimo
pove, da veliko noč še najdemo z veliko začetnico, vsi sveti pa so
mogoče kdaj izjemoma zapisani tako (da o dnevu mrtvih ne govorim).

Pravzaprav bi lahko problem obrnili na glavo: glede na koncept velike
začetnice pri poimenovanjih praznikov v slovenščini bolj kot božič z
malo izstopa Prešernov dan z veliko - tudi tu bi lahko postavili dvom
o tem, ali je to res dan (od) Prešerna, ko pa se čedalje bolj zdi, da
je to kulturni dan oz. dan slovenske kulture.

Tale salto mortale ni namenjen spodbujanju revolucije v pravopisu,
ampak samo osmišljanju racionalne stalnosti v kodifikaciji.

===

Slovlit ima ob koncu leta 2017 1714 naročnikov, ki ste prejeli  380
pošt s 1171 sporočili. Ker sem več odzivov na isto temo v eni poštni
pošiljki štel kot eno sporočilo, je bilo sporočil v resnici nekaj več.
Letošnja forumska diskusija je skupaj z obvestili generirala 1.300.000
znakov (43,3 avtorskih pol) oziroma 176.500 besed (tj. za tri
povprečne romane). Forum je skupaj s stoletjem postal polnoleten. --
miran

===

"Kakor sta sol in NaCl konceptualno različna -- prvo definirajo
senzorične značilnosti, drugo pa pojmi sodobne atomske teorije snovi
-- tako so konceptualno različna tudi arhivsko, interpretabilno in
semiotično besedilo, čeprav sta vsaj arhivsko in in semiotično
besedilo fizično skoraj enaka."  -- Bill Benzon: From Canon/Archive to
a REAL REVOLUTION in literary studies. Academia.edu
(https://www.academia.edu/35486902/From_Canon_Archive_to_a_REAL_REVOLUTION_in_literary_studies
in http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2017-December/015253.html).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit