[SlovLit] O jeziku v šoli -- Usposabljanje za poučevanje slovenščine kot tujega jezika -- Po poti Dramatičnega društva

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Okt 13 11:29:03 CEST 2017


Od: Alenka Prebičnik-Sešel <alenka.prebicnik-sesel na guest.arnes.si>
Datum: 12. oktober 2017 12:08
Zadeva: Re: [SlovLit] O jeziku v šoli  (pred in po
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006085.html )

Spoštovani, strinjam se z dr. Sosičevo. Tako tudi delamo z
nadarjenimi. Žal pa se jih vedno manj odloča za tekmovanje iz
slovenščine, kar me skrbi. Kaj bi spremenili, da bi bilo drugače?
Morda bi najprej o tem. Glede nivojskega pouka pri slovenščini pa
takole:  slovenščina je materinščina in je ena sama. Res pa je, da pri
tem "predmetu" učimo še književnost, sociolingvistiko, sporočanje ...
Ali ni dovolj?

Z lepimi pozdravi,
Alenka Prebičnik Sešel, učiteljica

---

Od: Zoltan JAN <zoltan.jan na siol.net>
Datum: 12. oktober 2017 21:04
Zadeva: Re: [SlovLit]  Matura iz slovenščine

Na dilemo Igorja Sakside: Matematika in angleščina sta na dveh ravneh.
Zakaj ne tudi slovenščina, še posebej, če se slovenščina kot jezik
razvija pri vseh predmetih. Lepe pozdrave, Zoltan JAN

===

From: Matej Klemen <matej.klemen na ff.uni-lj.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 12 Oct 2017 16:29:25 +0200
Subject: Začetno usposabljanje za poučevanje slovenščine kot tujega jezika

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za
slovenistiko FF UL vabi na ZAČETNO USPOSABLJANJE ZA POUČEVANJE
SLOVENŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA.

V 20-urnem izobraževalnem seminarju boste pridobili osnovno znanje,
potrebno za poučevanje slovenščine kot tujega jezika, seznanili se
boste s temeljnimi dejavniki pouka slovenščine kot neprvega jezika, z
različnimi tipi govorcev slovenščine, s procesi učenja jezika, z
vlogami učiteljev, z metodami in oblikami pouka ter gradivi,
primernimi za poučevanje različnih naslovnikov. Seminar je namenjen
učiteljem slovenščine, absolventom in diplomantom slovenistike, ki si
želijo pridobiti znanja s področja slovenščine kot tujega jezika in
njenega poučevanja. Potekal bo od 7. 11. do 5. 12. 2017 ob torkih ali
sredah od 15.30 do 18.30 v stavbi Univerze v Ljubljani (Kongresni trg
12; 2. nadstropje).

Program:
torek, 7. 11. 2017 - Učenec na tečaju tujega jezika - Kratek tečaj
tujega jezika s (samo)opazovanjem (dr. Namita Subiotto, dr. Nataša
Pirih Svetina)
sreda, 15. 11. 2017 - Kdo vse so govorci slovenščine kot tujega
jezika, kakšni so, kakšne so njihove slovenščine? (dr. Nataša Pirih
Svetina)
torek, 21. 11. 2017 - Učitelj slovenščine kot tujega jezika - Osnove
poučevanja slovenščine kot tujega jezika (Tanja Jerman)
sreda, 29. 11. 2017 - Kaj vse se dogaja pri pouku slovenščine kot TJ?
- Opazovanje in analiza pouka (dr. Nataša Pirih Svetina, Matej Klemen)
torek, 5. 12. 2017 - Gradiva za poučevanje slovenščine kot tujega
jezika (Matej Klemen)

Kotizacija za 20-urni izobraževalni seminar znaša za zaposlene 150
evrov, za druge 100 evrov. Več informacij najdete na naši spletni
strani, kjer se lahko tudi prijavite:
http://centerslo.si/za-ucitelje/redni-seminarji/specializirani-seminarji/zacetno-usposabljanje-ljubljana-2017/

===

From: "Slovenski gledališki inštitut" <mihael.cepeljnik na slogi.si>
Date: Fri, 13 Oct 2017 10:03:17 +0200
Subject: Vabilo. Gledališki sprehod po sledeh Dramatičnega društva
(19. 10. ob 16.30, zbor v atriju SLOGI)

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) vas vabi na GLEDALIŠKI SPREHOD
PO SLEDEH DRAMATIČNEGA DRUŠTVA. JAVNO VODSTVO  bo v četrtek, 19.
oktobra 2017 ob 16.30, zbor v atriju SLOGI (Mestni trg 17, Ljubljana).

Pred 150. leti, leta 1867 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Dramatično
društvo, kar velja za začetek organiziranega gledališkega delovanja na
Slovenskem. Na gledališkem sprehodu bomo sledili razvoju in
profesionalizaciji slovenskega gledališča od prvih zametkov do
ustanovitve slovenskih narodnih gledališč. Kulturno dediščino
gledališča in slovenske dramatike bomo odkrivali kar na licu mesta v
spreminjajočem se urbanem okolju ter jo umestili v zgodovinski,
družbeno-politični in arhitekturni kontekst.  Vodila bo kustosinja
pedagoginja mag. Sandra Jenko. Informacije in prijave na:
sandra.jenko na slogi.si

Lepo vabljeni!


Dodatne informacije o seznamu SlovLit