[SlovLit] Korpus Gos Videolectures -- Lematizacija in kontekstualizacija -- Jezikovnotehnološki projekti -- 1700

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Okt 13 19:00:28 CEST 2017


From: Darinka Verdonik <darinka.verdonik na um.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 13 Oct 2017 07:07:18 +0000
Subject: korpus Gos Videolectures

Spoštovani, na konkordančniku noSketchEngine
(http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/corp_info?corpname=gos_vl) in v
repozitoriju Clarin.si
(https://www.clarin.si/repository/xmlui/discover) je na voljo
razširjena verzija korpusa Gos Videolecuters v obsegu 9 ur govora oz.
80.000 besed transkripcij.

Korpus je narejenih po standardih transkribiranja, ki sovpadajo z
referenčnim govornim korpusom Gos. Zajema posnetke in transkripcije
izbranih javnih predavanj s portala Videolectures.net. Korpus je
primeren za študije akademskega govora na različnih ravneh, od
fonetične do diskurzne, kot tudi za razvoj govornih tehnologij.

Lep pozdrav,
Darinka Verdonik

===

Od: Fišer, Darja <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
Datum: 13. oktober 2017 13:06
Zadeva: [SDJT-L] Vabilo na občni zbor in Joto

Spoštovani člani, vljudno vabljeni na redni občni zbor SDJT, ki bo 24.
oktobra 2016 ob 14.30 na Fakulteti za računalništvo v predavalnici
P20. [...] Uvod v občni zbor bo redna mesečna Jota, na kateri bo Peter
Holozan predstavil nove Amebisove spletne servise: "V Amebisu smo se
odločili, da ponudimo nekatere spletne servise, uporabne predvsem za
razvijalce virtualnih asistentov. Prvi je bil servis za napredno
lematizacijo stavkov (kar imenujemo kar normalizacija), drugi pa bo
pripisovanje konteksta vprašanjem/odgovorom glede na prejšnji pogovor.
Predstavljeni bodo primeri, kako lahko pripisovanje konteksta izboljša
odgovore v sistemu SecondEgo."

Lep pozdrav,
Darja Fišer
predsednica SDJT

===

Od: Simon Krek <simon.krek na guest.arnes.si>
Datum: 13. oktober 2017 16:37
Zadeva: [SDJT-L] Seznam projektov s področja digitalnih jezikovnih
virov in tehnologij ter storitev (oktober 2017)

Seznam projektov s področja digitalnih jezikovnih virov in tehnologij
je bil zbran v okviru Sveta za spremljanje razvoja jezikovnih virov in
tehnologij:

http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_slovenski_jezik/predstavitev_podrocja/dogodki_javne_razprave/
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/2017/SEZNAM_projektov_JVT__okt2017_.pdf

Simon Krek

===

Število naročnikov na Slovlit se ne spreminja veliko, je pa zlezlo čez
1700. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit