[SlovLit] O jezikovni pestrosti na Reki -- 70 let slovakistike -- Re: 4. seja Sveta za jezikovne tehnologije -- Rezijanski ljudi

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Okt 8 08:50:53 CEST 2017


http://cji.uniri.hr/clarc2018/ -- mednarodna konferenca CLARC2018:
PERSPECTIVES ON LINGUISTIC DIVERSITY, Reka, 8.-- 10. junija 2018.

===

Od: Zajc Božič, Kristina <Kristina.Zajc-Bozic na ff.uni-lj.si>
Datum: 06. oktober 2017 14:27
Zadeva: KRST knjige Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani (posvečeno
Andreju Rozmanu)

Na Oddelku za slavistiko FF oktobra obeležujejo sedemdeset let
ustanovitve lektorata slovaškega jezika na Filozofski fakulteti UL. Ob
tej priložnosti so pri ZZ FF izdali monografijo Sedemdeset let
slovakistike v Ljubljani, posvečeno Andreju Rozmanu. 11. oktobra 2017,
ob 19.00 uri bo v Modri sobi na FF slavnostna predstavitev in krst
mografije ter pogovor z urednikoma Š. Šramel in J. Pallayem. Vljudno
vabljeni.

V znanstveni monografiji, ki je izšla v zbirki Slavica Slovenica, je
zbranih dvajset razprav, ki se opirajo na široko raziskovalno področje
jubilanta Andreja Rozmana. Monografija ponuja v branje rezultate danes
aktivne generacije raziskovalcev iz izobraževalnih in raziskovalnih
institucij v slovenskem, slovaškem in češkem prostoru. Slovakistika s
tem delom predstavlja svoje znanstveno delo, vpetost v slavistično in
mednarodno javnost ter izkazuje poglobljene slovensko-slovaške odnose.

===

Od: Tomaž Wraber <tomaz.wraber na guest.arnes.si>
Datum: 06. oktober 2017 23:54
Zadeva: RE: Zapisnik 4. seje Sveta za jezikovne tehnologije
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006074.html)

Spoštovani g. Krek!

Z žalostjo ugotavljam, da tudi zapisnik 4. seje JVT na povezavi
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/2017/Zapisnik_4._seje_Sveta_JVT.pdf
spet (še vedno?) ni dostopen za slovensko govorno sintezo in ga zato
ne morem sam prebrati brez vrste zapletov. Ne vem, zakaj bi bilo tako
težko narediti zapisnik v formatu (lahko tudi pdf), ki je dostopen za
Govorca ali eBralca.
Bojim se, da bo tako (če se bo ta način razmišljanja nadaljeval) tudi
naslednja RNPJP kljub mnogim opozorilom in argumentom še vedno
govorila le o "govorcih", ne pa tudi o BRALCIH slovenskega jezika, ali
(kar bi bilo še enostavneje) o uporabnikih slovenskega jezika.

Lep pozdrav!
Tomaž Wraber

===

From: Luigia Negro <rezija na zskd.eu>
To: slovlit na ijs.si
Date: Sat, 7 Oct 2017 11:07:09 +0200
Subject: Odprje muzeja v Reziji 14. oktober ob 11.00 uri

Spoštovani, obveščamo da v soboto 14. oktobra bomo odprli nove
prostore muzeja Rezijanski ljudi. Hvala lepa.

Luigia Negro


Dodatne informacije o seznamu SlovLit