[SlovLit] Ustavitev izdajanja Kocbekovega ZD -- Imena -- Služba na Dunaju -- Re: Vrednotenje revij

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Jan 3 15:18:34 CET 2017


Od: Zoltan JAN <zoltan.jan na siol.net>
Datum: 31. december 2016 18:03
Zadeva: Odg: [SlovLit] Ustavitev izdajanja Kocbekovega ZD
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005796.html in prej)

Če smo preživeli nekaj desetletij brez Župančiča in ponatisov njegovih
del, ker se dediči avtorskih pravic niso strinjali s honorarji
Mladinske knjige, bomo počakali tudi, da Kocbek postane nacionalna
lastnina. Je pa potrebno dediščino razglasiti za nacionalni spomenik
in prepovedati prosto razpolaganje z njo. Morda je ta spor celo
dobrodošel, saj vsakdo, ki je kdaj videl tisto omaro njegovih
dnevnikov, ve, da je to prava tempirana bomba za založnika. Že
Cankarjeva Zbrana dela so bila kljub socializmu prava katastrofa (za
slaviste pa priložnost, ker si na koncu z malo iznajdljivost prišel za
majhne denarje do kompletnih zbranih del na razprodajah v različnih
knjigarnah).

Lepe pozdrave
Zoltan JAN

---

[S prvo povedjo se strinjam, s tem, da bi morali prepovedati prosto
razpolaganje z literarno klasiko, pa ne. Samo prosta dostopnost in
prosta uporabnost jamčita klasiki preživetje in samo prosto dostopna
in prosto uporabna klasika je kulturno tvorna. In še rešitev
založniških stisk: tiskane izdaje preobsežnih opusov se bodo slej ko
prej umaknile elektronskim. -- miran]

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2017-January/014423.html
-- Chiara Palladino: Conference Reminder: Digital Infrastructure for
Named Entities Data. Leipzig, Alexander von Humboldt Chair for Digital
Humanities, 11.--13. januarja 2017 (konferenca na temo imen v
digitalni infrastrukturi).

===

From: "Elizabeta M. Jenko" <elizabeta.jenko na univie.ac.at>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 3 Jan 2017 11:46:07 +0100
Subject: Fwd: [Slawistik] JOB: Universitätsassistent/in ("post doc")
für südslawische Sprachwissenschaft am Institut für Slawistik,
Universität Wien

Razpis na Dunaju:
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_c4BCCF7AB-F115-D144-A868-92ED2843B28F_kCE71BF5D-B7D9-9EC6-8CA0-ABA0049ED34F&tid=60566.28

Asistent/ka za slovansko jezikoslovje: BKS, ruščina. 6 let.

LP, Mojca

===

Od: Martin Grum <Martin.Grum na zrc-sazu.si>
Datum: 03. januar 2017 13:35
Zadeva: Vrednotenje revij
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005781.html in
http://www.slov.si/wp-content/uploads/2016/12/vrednotenje-revij-SR-JiS-Pkn1.xlsx)

Dragi Miran, odzivam se na tvoj zapis o vrednotenju objav v revijah,
indeksiranih v bazi Scopusu. V kateri od revij, vključenih v SCOPUS,
se je v letu 2016 splačalo objavljati (z vidika našega sistema
vrednotenja znanstvenega in raziskovalnega dela, seveda), bo pokazalo
leto 2017, ko bodo objavljeni  faktorji vpliva SNIP za leto 2016.
Sedaj pripisane točke k znanstvenim objavam v revijah, ki jih omenjaš,
in v vseh ostalih revijah, indeksiranih v bazi SCOPUS, temeljijo na
faktroju vpliva SNIP za leto 2015, npr.

ŽELE, Andreja. Odvisniki v slovenščini : vsebinski odvisniki in
nepravi prislovnodoločilni odvisniki. Slavistična revija, ISSN
0350-6894. [Tiskana izd.], apr.-jun. 2016, letn. 64, št. 2, str.
81-94. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2016_2_01.pdf . [COBISS.SI-ID
61135714], [ SNIP, Scopus do 13. 10. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih
citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A2
(Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tipologijo je
verificiral OSICH točke: 88.76, št. avtorjev: 1
1. VIDOVIČ-MUHA, Ada. Propozicija v funkcijski strukturi stavčne
povedi : vprašanje besednih vrst : (poudarek na povedkovniku in
členku). Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], okt.-dec.
2015, letn. 63, št. 4, str. 389-406.
http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2015_4_04.pdf . [COBISS.SI-ID 59778402],
[ SNIP, Scopus do 28. 11. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov
(CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP;
tipologija ni verificirana
točke: 88.76, št. avtorjev: 1

Na vprašanje, v kateri reviji objaviti prispevek, da bo ta optimalno
ovrednoten, se ne da odgovoriti. SNIP (Source Normalized Impact per
Paper) 'meri faktor vpliva nekega vira, in sicer tako, da prilagodi
citate na osnovi skupnega števila citatov na nekem področju. Z
upoštevanjem značilnosti področja posameznega vira tako omogoča
neposredno primerjavo virov z različnih področij. Vplivu enega citata
se pripiše višja vrednost na področjih, kjer so citati manj verjetni,
in obratno. Gre za razmerje med povprečno citiranostjo nekega vira in
potencialom citiranosti tega področja'. Faktor vpliva se lahko izmeri
po objavi.

Lep pozdrav.
Martin Grum, OSICH


Dodatne informacije o seznamu SlovLit