[SlovLit] Koruzov JiS -- Re: Ustavitev izdajanja Kocbekovega ZD -- Nova številka Filoloških pripomb

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Jan 3 20:16:19 CET 2017


From: "Lidija Rezoničnik" <lidija.rezonicnik na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 3 Jan 2017 18:22:04 +0100
Subject: Jezik in slovstvo 61/3-4

Spoštovani, izšla je nova, dvojna številka revije Jezik in slovstvo,
posvečena spominu na dr. Jožeta Koruzo. Lepo vabljeni k branju. Lep
pozdrav. Lidija Rezoničnik

Spominski zapisi
Matjaž Kmecl: Jože Koruza, nekaj spominov nanj
Janko Kos: Jože Koruza v osebnem spominu
Aleksander Skaza: Živo življenje Jožeta Koruze

Razprave
Irena Orel: O slovenskem jeziku v literarnozgodovinskih razpravah
Jožeta Koruze v Jeziku in slovstvu
Herta Maurer-Lausegger: Koroško bukovništvo skozi čas
Monika Deželak Trojar: Oris J. L. Schönlebna kot govornika in pridigarja
Luka Vidmar: Franc Wützenstein: prvi romanopisec na Kranjskem
Igor Grdina: H književnosti enega jezika
Blanka Bošnjak: Narativne strategije v pridigah Matije Vertovca
Aleksander Bjelčevič: Osnove verzologije: iregularni verz in cezura
Denis Poniž: Jože Koruza, Slovenska dramatika 1945–1965
Tomaž Toporišič: Jože Koruza, sodobna slovenska dramatika in gledališče
Mateja Pezdirc Bartol: Fluidnost identitete v dramatiki Matjaža Zupančiča
Tone Smolej: Slovenska recepcija Pierra Corneilla
Ivana Zajc: Sodobne spremembe didaskalij: primer besedil Simone Semenič

===

Od: BLAZIC, Milena Mileva <milena.blazic na guest.arnes.si>
Datum: 03. januar 2017 17:12
Zadeva: Re: [SlovLit]  Ustavitev izdajanja Kocbekovega ZD
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005797.html)

Menim, da bo slovenska (mladinska) klasika preživela le s prostim
dostopom in s prosto uporabo. In ne le klasika, tudi sodobna klasika
in sodobna književnost. Zagovarjam prost dostop do virov.

LP Milena

===

Od: Uhlik Mladen <mladen.uhlik na gmail.com>
Datum: 03. januar 2017 20:08
Zadeva: Nova številka Filoloških pripomb (obvestilo za Slovlit)

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, izšla je nova številka
mednarodne spletne revije Filološke pripombe (Philological studies).
Revija je nastala kot rezultat meduniverzitetnega sodelovanja
Filološke fakultete Permske državne univerze, Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, Inštituta za makedonsko književnost, ki deluje v
okviru Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju, in Filozofske fakultete
Univerze v Zagrebu. Nova številka, sestavljena iz dveh zvezkov, je v
celoti dostopna na povezavah:

http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=551&Itemid=216
http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=552&Itemid=217

Številka prinaša 39 prispevkov, ki obravnavajo sodobne teme s področja
slavistike, jezikoslovja, kulturologije in literature. Med njimi lahko
preberete tudi sedem prispevkov slovenskih avtorjev in avtoric:

Prvi zvezek:
Jernej Kusterle: Afirmacija spleta v ulični poeziji
Andreja Žele: Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih
zloženih povedih
Matej Šekli: Pomeni glagolskih predpon v slovenščini

Drugi zvezek:
Eva Premk Bogataj: Мотив бесмртности у контексту космогениjе у српскоj
народноj приповеци Баш Челик и руской Кощей Бессмертный
Svetlana Slapšak: Greek loan translations in Serbo-Croation: A self-revision
Leon Sabo: Izbrani primeri interferenc v slovenščini pri rojenih
govorcih ruščine
Milena Mileva Blažić: Izvirnost tipnega indeksa slovenskih ljudskih
pravljic v medkulturnem kontekstu

Lep pozdrav in prijetno branje,
Mladen Uhlik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit