[SlovLit] Migracije in jezik -- Re: Izbira revije je kot konjska stava -- Iz Seattla -- Skupnostno tolmačenje

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Dec 15 12:25:32 CET 2016


https://www.alumniportal-deutschland.org/webinare-events/webinare/deutsche-sprache-und-migration/
-- Deutsche Sprache und Migration. Webinar Deutsche Sprache und
Migration, četrtek 15. decembra 2016, 14:00 -15:00 (CET/UTC+1).
Alumniportal Deutschland.

===

Re: Izbira revije je kot konjska stava
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005781.html)

http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2015_3_01.pdf -- Ada Vidovič Muha:
Slovenistika v ocenjevalnem primežu Agencije za raziskovalno dejavnost
RS. Slavistična revija 63/3 (2015).

===

https://slavic.washington.edu/events/2016-12-15/jezik-medkulturnost-salamunove-poezije-language-and-intercultural-contexts-poetry
-- Vesna Mikolič, Jezik in medkulturnost Šalamunove poezije = Language
and Intercultural Contexts in the Poetry of Tomaž Šalamun, predavanje
15. decembra 2016 na oddelku za slovanske jezike in literature
Univerze v Washingtonu.

===

Od: knjigarna <knjigarna na ff.uni-lj.si>
Datum: 15. december 2016 09:33
Zadeva: Na Besedni postaji o skupnostnem tolmačenju

Na Besedni postaji v torek, 20. decembra, ob 17.00 uri (Modra soba/V.
nad. na Filozofski fakulteti): Vojko Gorjanc, Alenka Morel, Skupnostno
tolmačenje: slovenščina v medkulturni komunikaciji.

Sodobne družbe so vse bolj večjezikovne in večkulturne. Za
zagotavljanje uspešne komunikacije in integracije migrantov v
tujejezična okolja pa države sistematično urejajo področje tolmačenja
v javnem sektorju. Ko tujci pri komunikaciji v slovenščini potrebujejo
pomoč tolmača – pri zdravniku, na policiji, v postopku mednarodne
zaščite itd. – govorimo o skupnostnem tolmačenju. O tem, kako se s tem
spopadamo pri nas, v pogovoru ob knjigi Skupnostno tolmačenje:
slovenščina v medkulturni komunikaciji z avtorjema in moderatorko
pogovora dr. Amalijo Maček.

Prijazno vabljeni!


Dodatne informacije o seznamu SlovLit