[SlovLit] Portal Jezikovna Slovenija -- Balto-slovanski NLP -- Kapelski pasijon

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Dec 14 16:13:44 CET 2016


Od: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
Datum: 14. december 2016 11:44
Zadeva: Jezikovna Slovenija
Za: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>, "sdjt-l na ijs.si" <sdjt-l na ijs.si>

Kaj si lahko obetamo od spletnega portala Jezikovna Slovenija? V
Jezikovnih pogovorih smo gostili Marka Stabeja in Tadejo Rozman:
http://ars.rtvslo.si/2016/12/jezikovni-pogovori-78/

===

http://bsnlp.cs.helsinki.fi/ -- The 6th Workshop on Balto-Slavic
Natural Language Processing. Valencia 4. aprila 2017.

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
From: Celjska Mohorjeva družba [mailto:obvestila na celjska-mohorjeva.si]
Sent: Wednesday, December 14, 2016 12:29 PM
Subject: KAPELSKI PASIJON, PRAZNIČNA PONUDBA

Pasijonska igra iz Železne Kaple je eno največjih odkritij starejšega
slovenskega slovstva in slovenske dramatike zadnjih let. Rokopis,
zapisan ob koncu 18. stoletja, vsebuje besedilo starejših verzij
pasijona, ki izvirajo iz izgubljene slovenske jezuitske dramatike 17.
stoletja. Igra obsega kar tri samostojne predstave: na veliki četrtek
dopoldne, zvečer pred velikim petkom in na velikonočni ponedeljek.
Kapelski pasijon je poleg Škofjeloškega pasijona drugo slovensko
dramsko besedilo baročne dobe, po obsegu pa je s 123 odstavki in z
2.758 verzi eno najobsežnejših v slovenski dramatiki. Neznani pisec
rokopisa je ob koncu  18. stoletja začetne prizore predelal, da bi
pasijon rešil pred prepovedmi. Toda v rokopis je vključil tudi
nekatere odlomke najstarejše slovenske dramske tradicije, ki jih ne
najdemo nikjer drugod: misterijska prizora o Materi Božji in
spokorjenem grešniku ter o tehtanju pokojnikove duše sta prvovrstni
baročni besedili, ki ju je kapelski pisec rešil in ohranil slovenski
literaturi. Uredila dr. Matija Ogrin in dr. Erich Prunč. Izšlo v
sozaložništvu z Založbo ZRC SAZU. 560 str.; 38,00 EUR


Dodatne informacije o seznamu SlovLit