[SlovLit] Nova Scopusova metrika -- Vprašanje pesniškega jezika -- O slovenščini v Delu -- Dohodnina SdS

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Dec 17 18:35:37 CET 2016


https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic&utm_campaign=2016%20Scopus%20Newsletter&utm_campaignPK=160232092&utm_term=OP18752&utm_content=302514143&utm_source=71&BID=900809927&utm_medium=email&SIS_ID=0
-- nova Scopusova metrika CiteScore Rank upošteva citate, ki so jih
bile v tekočem letu deležne objave iz preteklih treh let, deljeno s
številom objav v teh letih. JiS je s faktorjem 0,16 na 152. mestu med
596 revijami, SR na 174. mestu s faktorjem 0,13 in Pkn na 186. mestu s
faktorjem 0,13. Gre za nekakšen zamaknjeni SNIP, prepoznaven po
velikem nihanju statusa revij.

===

Jurij N. Tinjanov, Vprašanje pesniškega jezika (Studia humanitaits,
prevod: Dago Bajt, 2016).

===

http://www.delo.si/mnenja/blogi/dobrodosli-v-dzungli-registrske-tablice-zdrav-razum-in-ljubosumje.html
-- Aljaž Pengov Bitenc: Dobrodošli v džungli: Registrske tablice,
zdrav razum in ljubosumje. Slovenščina je vrednota brez cene. [...]
Delo 15. dec. 2016.

===

Od: Žele, Andreja <Andreja.Zele na ff.uni-lj.si>
Datum: 17. december 2016 14:22
Zadeva: Podarite Slavističnemu društvu Slovenije del dohodnine!

Prizadevanja Slavističnega društva Slovenije lahko posamezniki
brezplačno podprete tako, da mu namenite del svoje dohodnine. Vaša
dohodninska olajšava bo v nasprotnem primeru ostala v državnem
proračunu. Namenite jo raje slovenščini! Donacija je za vas
brezplačna, Slavistično društvo Slovenije pa bo kot neprofitna
organizacija pridobljena sredstva namenilo večji veljavi materinščine
v vzgoji in izobraževanju, izboljšanju položaja učiteljev in učiteljic
slovenščine v šolah ter izdajanju slavističnih publikacij.

Postopek je kratek in enostaven:
1. V celoti izpolnite obrazec
http://641.gvs.arnes.si/dohodninazdsds.pdf oziroma
http://641.gvs.arnes.si/dohodninazdsds.docx  (ne pozabite na davčno
številko). Slavističnemu društvu Slovenije lahko namenite največ 0,5 %
svoje dohodninske olajšave.
2. Natisnjen in podpisan obrazec pošljite po pošti vašemu pristojnemu
Davčnemu uradu (naslovi uradov so na
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1242 pod rubriko
"Možni prejemniki vloge") ali pa z digitalnim potrdilom oddate prek
sistema e-davki). Podpisan obrazec lahko pošljete tudi na Slavistično
društvo Slovenije, Aškerčeva c. 2, 1000 Ljubljana.

Delež dohodnine lahko namenite tudi več upravičencem hkrati, le vsota
deležev ne sme preseči 0,5 %. V kolikor ste zahtevo za namenitev dela
dohodnine že podali v prejšnjih letih, vam obrazca ni treba pošiljati
znova, ker velja do preklica. Če ste v preteklosti podali zahtevo za
namenitev dela dohodnine drugim zavodom, pa si lahko kadar koli
premislite in davčnemu organu pošljete novo zahtevo. Upoštevana bo
zadnja veljavna zahteva, ki jo bo davčni organ prejel do 31. decembra
tekočega leta.

Hvala za vaš dragoceni čas in trud!
Andreja Žele, Slavistično društvo Slovenije


Dodatne informacije o seznamu SlovLit