[SlovLit] Gostujoča pforesura na Dunaju -- Re: Slovenščina danes -- Jezikovnotehnološki abonma: avtorstvo

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Nov 19 06:00:56 CET 2016


From: Elizabeta M. Jenko <elizabeta.jenko na univie.ac.at>
Date: 2016-11-17 15:30 GMT+01:00
Subject: [Slawistik] JOB: Gastprofessor/in für Slowenistik, Institut
für Slawistik der Universität Wien

https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_cBA81A8E9-6404-C027-6D61-894C93A7783E_kCFA4DFDA-AF39-1477-2FFB-8764AD5F8420&tid=60258.28

===

From: Zalozba ARISTEJ <info na aristej.si>
To: Zalozba ARISTEJ <info na aristej.si>
Date: Thu, 17 Nov 2016 20:23:23 +0100
Subject: Slovenščina danes - vabilo na predstavitev (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005732.html)

Spoštovani, Založba Aristej in uredništvo kulturne revije Dialogi vas
vabita na predstavitev tematske številke Dialogov, ki se posveča
aktualni in pomembni temi: slovenščini danes. [...] Vljudno vabljeni v
Trubarjevo hišo literature v Ljubljani v sredo, 23. novembra, ob 11.
uri.

Ker je številka izjemno obsežna in v eni uri ni mogoče predstaviti
vsega, bom odgovorna urednica na kratko predstavila celoto, izmed
avtorjev pa bodo svojo razmišljanja predstavili:
dr. Helena Dobrovoljc z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC
SAZU – o nastajanju novega pravopisa in jezikovnih priročnikih
dr. Antonija Holcman z Biotehniške fakultete – o slovenščini v visokem
šolstvu in znanosti
dr. Hotimir Tivadar s Filozofske fakultete  – o javnem govoru in
pravorečju danes
Tatjana Pirc, novinarka Radia Slovenija – o medijskem jeziku,
in Darja Tasič, lektorica in sourednica številke, ki bo predstavila
anketo o slovenskem jeziku v izobraževalnem sistemu.
Na predstavitvi bodo prisotni in dosegljivi za izjave tudi nekateri
drugi avtorji in avtorice prispevkov.

Številka je razdeljena na posamezne vsebinske sklope (npr. slovenščina
pri manjšinah, izseljencih in zdomcih; slovenščina v družini in šoli;
jezikovna norma in lektoriranje), kar vam omogoča tudi priprave
različnih prispevkov ali oddaj, posvečenih posameznim problematikam.

Lepo pozdravljeni
mag. Emica Antončič
odgovorna urednica

===

From: Fišer, Darja <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
Date: 2016-11-18 13:31 GMT+01:00
Subject: [SDJT-L] Otvoritev nove sezone Jezikovnotehnološkega abonmaja
To: "sdjt-l na ijs.si" <sdjt-l na ijs.si>, "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>

Dragi vsi, vabljeni na novembrsko Joto, na kateri bo Ben Verhoeven iz
Raziskovalnega središča za računalniško jezikoslovje in
psiholingvistiko Univerze v Antwerpnu predstavil svoje delo na
področju profiliranja avtorja besedila. Predavanje bo v torek, 22. 11.
2016, ob 13.15 v predavalnici 03 na Fakulteti za računalništvo in
informatiko Univerze v Ljubljani. Naslov predavanja: Author profiling:
more linguistics and explanation.

Povzetek predavanja: The task of author profiling is predicting
psychological or sociological characteristics (e.g. gender or age) of
any author based on their linguistic writing style. Current approaches
mostly use word-based features of text to base classification
decisions on. Over the last few years, we created two novel corpora
for author profiling which we will show to have been very useful
resources. We also present the start of our efforts in bringing more
linguistics into this task by developing and re-using methods of
discourse and semantic analysis in order to use their output as new
features for our experiments. Ultimately, we hope to improve our
understanding of sociological and psychological diversity of writing
style by looking at the explanation behind the behavior of our
classifiers.

Katja Zupan in Kaja Dobrovoljc


Dodatne informacije o seznamu SlovLit