[SlovLit] Subjunctive obviation -- O Kumerdejevi v Mariboru -- Dialogi o slovenščini danes

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Nov 14 14:12:45 CET 2016


From: "Rok Žaucer" <rok.zaucer na ung.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 14 Nov 2016 12:29:41 +0100
Subject: jezikoslovno predavanje na UNG

Pozdravljeni,
v petek, 18. novembra bo imel na Univerzi v Novi Gorici jezikoslovno
predavanje dr. Francesco Costantini (Univerza v Vidmu,
http://uniud.academia.edu/FrancescoCostantini/). Predavanje z naslovom
Subjunctive obviation as a semantic failure bo v predavalnici P2 v
glavni stavbi UNG v Rožni Dolini, s pričetkom ob 10.30. Predavanje bo
v angleščini. Tule je na voljo povzetek predavanja:
https://drive.google.com/open?id=0B3F4kf_tDhQDLUtTZGtrRmN3djQ Vljudno
vabljeni.

Rok Žaucer

===

Od: Blanka Bošnjak <blanka.bosnjak na um.si>
Datum: 14. november 2016 11:40
Zadeva: Pogovor z Mojco Kumerdej

Na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v
Mariboru je v sredo, 9. 11. 2016, potekal pogovor z avtorico Mojco
Kumerdej, ki mu je prisostvovalo nad 40 slušateljic in slušateljev –
študentk in študentov ter nekatere profesorice z Oddelka. Pogovor z
avtorico je potekal v okviru projekta Povabimo besedo Društva
slovenskih pisateljev, z avtorico se je pogovarjala dr. Blanka
Bošnjak. Dragocena je bila avtoričina avtentična predstavitev lastne
izvirne avtopoetike in postopkov geneze njenih del, pri čemer se je z
izjemno zavzetostjo, pravim eruditskim zamahom posvetila predstavitvi
svojega ustvarjalnega opusa in vsaki izmed ravni ustvarjanja, vključno
s poudarkom na temeljiti študijski pripravi na pisanje, zlasti o
zgodovinskih temah v njenem zadnjem romanu Kronosova žetev, 2016.
Publika je navdušeno prisostvovala pogovoru, tako da je bilo v drugem
delu izpostavljenih  kar nekaj njihovih zanimivih vprašanj, na katera
je avtorica Mojca Kumerdej odgovorila poznavalsko, z iskrenostjo in v
spodbudo.

===

Od: Zalozba ARISTEJ <info na aristej.si>
Datum: 14. november 2016 14:01
Zadeva: Dialogi o slovenščini danes

Spoštovani, novi Dialogi objavljajo aktualno in pomembno temo o
slovenščini danes. Pri tej obsežni izdaji ne gre zgolj za še en
kamenček v aktualni polemiki o slovenščini na univerzah, ampak sva se
urednici Darja Tasič in Emica Antončič odločili pripraviti širši
pregled stanja, tj. na vseh tistih področij, za katera se zdi, da na
njih jezik doživlja največje spremembe.

V samostojni državi se je položaj slovenščine  po eni strani  okrepil,
po drugi pa je izpostavljena več preizkušnjam kot kdaj koli prej.
Družbeni premiki so tektonski in tako hitro, kot se spreminja jezik,
se spreminja tudi njegov družbeni položaj. Poleg dogajanja v visokem
šolstvu in znanosti ter vplivov angleščine smo zajeli tudi položaj
slovenščine v celotnem izobraževalnem sistemu, spremembe v družinski
jezikovni vzgoji, vpliv novih tehnologij, medijski jezik, položaj
slovenščine pri manjšinah in izseljencih, izumiranje narečij,
problematiko normiranja knjižnega jezika in jezikovnih priročnikov ter
lektoriranja oziroma jezikovnega svetovanja in seveda jezikovno
politiko. Članke je prispevalo kar 23 avtoric in avtorjev, od
slovenistov do anglistov, od filozofov do naravoslovcev in drugih. V
številki sta objavljena še dva intervjuja in anketa o slovenščini v
izobraževalnem sistemu.

Kazalo številke in uredniški uvodnik Emice Antončič sta prosto
dostopna na spletni strani
http://www.aristej.si/slo/dialogi/index.html [...] Novinarska
konferenca ob izidu bo v sredo, 23. novembra, ob 11. uri v Trubarjevi
hiši literature v Ljubljani. Vabljeni k branju in premisleku o tem,
kaj se dogaja z našim jezikom in kako se odločamo o njegovi
prihodnosti.

mag. Emica Antončič
odgovorna urednica


Dodatne informacije o seznamu SlovLit