[SlovLit] Na FF -- O prvi svetovni vojni

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Nov 19 06:48:14 CET 2016


Od: Glavna pisarna <glavnapisarna na ff.uni-lj.si>
Datum: 18. november 2016 14:52
Zadeva: Predavanje mag. Gregorja Ilaša

V okviru oddelčnega alumni programa vas vabimo, da se udeležite
predavanja bibliotekarja in magistra sociologije kulture Gregorja
Ilaša, ki dela kot višji bibliotekar v Slovenskem etnografskem muzeju
in bo v ponedeljek, 21. 11., ob 17h v Modri sobi govoril o
privatizaciji "skupne kulture" in predstavil gibanje prostega
programja, princip odprtega dostopa ter licence Creative Commons (CC).
Predavanje ima naslov Prosto programje, ustvarjalna gmajna, odprti
dostop: družbena izmenjava idej, souporaba znanja in problematika
avtorskih pravic.  [...]

Na Besedni postaji v torek, 22. novembra, ob 17.00 uri (Modra soba/V.
nad. na Filozofski fakulteti), bosta prevajalec Marko Kravos in prof.
dr. Martina Ožbot z Oddelka za romanistiko Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani spregovorila o knjigi Moj kras – Il mio Carso,
avtorja Scipia Slataperja (Bejt, zbirka Classici, 2015). Več
informacij: http://www.ff.uni-lj.si/node/7374

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani vabi na predavanje dr. Ambroža Kvartiča Zakaj so
sodobne povedke sodobne in zakaj to niso: metodološka izkušnja
raziskovanja sodobnih povedk. Predavanje bo v četrtek, 24. novembra
2016, ob 9.40 v P3 (Zavetiška 5).

Vabljeni na Slovenski knjižni sejem, kjer se bosta predstavili tudi
Knjigarna in Znanstvena založba Filozofske fakultete. Sejem se začne v
sredo, 23. novembra, in bo trajal do nedelje, 27. novembra, potekal pa
bo v Cankarjevem domu. Stojnica Knjigarne in Znanstvene založbe FF UL
bo v drugem preddverju. FF UL se bo predstavila tudi na dveh Debatnih
kavarnah in Forumu, na katerih bodo sodelovali: Čez drn in strn po
ustvarjalni gmajni - dr. Veronika Rot Gabrovec, dr. Miran Hladnik in
dr. Vojko Gorjanc,  Ljubljana, zelena prestolnica Evrope že pred 200
leti? - dr. Ines Unetič, dr. Ana Kučan in Nataša Jazbinšek Seršen,
Sodobne slovenske dramatičarke v navzkrižju svetov - dr. Tomaž
Toporišič, dr. Mateja Pezdirc Bartol,  Žanina Mirčevska, Simona
Semenič, Dragica Potočnjak. Več informacij:
http://www.ff.uni-lj.si/node/7368

===

Od: marjeta zebovec <marjeta.zebovec na gmail.com>
Datum: 18. november 2016 15:32
Zadeva: Vabilo na predstavitev

Založba Karantanija in Marjeta Žebovec, samozaposlena v kulturi,
vabita na predstavitev novih knjig slovenskega leposlovja na temo prve
svetovne vojne z naslovom Z umetniško besedo proti vojni, in sicer
v torek, 29. novembra, ob 11. uri v dvorani Svetovnega slovenskega
kongresa, Cankarjeva 1, Ljubljana. Knjige bo predstavila urednica
Marjeta Žebovec, za popestritev pa bo nekaj pesmi zapel Moški komorni
zbor Šenčur pod vodstvom Matevža Fabjana.

V zadnjih treh letih je Marjeta Žebovec uredila sedem knjig
slovenskega leposlovja na temo prve svetovne vojne, od katerih je
štiri izdala sama, tri pa Založba Karantanija. Sama je izdala
antološke knjige: zbirko kratke pripovedne proze Zlo, ki se mu reče
vojna, poezije V vojni pokrajini in dramskih del Vojaki, družine,
begunci ter zbrano prozo in poezijo na temo vojne avtorja Vinka
Bitenca z naslovom Sončne pege. Založba Karantanija pa je izdala
spomine vojnih veteranov Bojevnik in dve knjigi Ivana Matičiča:
leposlovno in hkrati dokumentarno Skozi plamene prve svetovne vojne.
Po neskončni poti s Slovenskim planinskim polkom, ki jo mnogi
označujejo za slovensko klasiko na temo prve svetovne vojne, in Moč
zemlje, ki pripoveduje o slovenski koroški vasi od nekako preloma
stoletja do plebiscita, torej tudi o boju Maistrovih in Malgajevih
borcev in trpljenju Slovencev zaradi ponemčevanja.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit