[SlovLit] Slovenščina za Sirca -- Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm -- Razstava (Ne)znani Toporišič

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Nov 8 15:42:44 CET 2016


From: "Fišer, Darja" <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 7 Nov 2016 19:50:55 +0000
Subject: Pojasnilo Vlade RS glede učenja slovenščine za prosilce za
mednarodno zaščito in osebe s priznano mednarodno zaščito (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005719.html)

Spoštovani, objavljeno prošnjo za poučevanje slovenščine prosilca za
azil sem posredovala tudi na Twitterju, v upanju, da se čim prej najde
kak prostovoljec, ki bi mu lahko priskočil na pomoč. Na moj tvit je
odreagirala tudi Vlada RS, ki sporoča naslednje, mogoče še komu pride
prav: http://140plus-vladars.tumblr.com/post/152864887754/pojasnilo-glede-učenja-slovenščine-za-prosilce-za
:

Pojasnilo glede učenja slovenščine za prosilce za mednarodno zaščito
in osebe s priznano mednarodno zaščito

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) omogoča in zagotavlja učenje
slovenskega jezika prosilcem za mednarodno zaščito in osebam s
priznano mednarodno zaščito. Vsak prosilec za mednarodno zaščito se
lahko udeleži programa opismenjevanja in učne pomoči. V okviru tega
programa se lahko prosilci v azilnem domu opismenijo v latinici ali
utrdijo svoje poznavanje latinskega črkopisa ter se naučijo osnov
slovenskega jezika. Otroci pa so že v času, ko so v postopku priznanja
mednarodne zaščite, vključeni v izobraževalni sistem, tako da s
šolanjem nadaljujejo tudi po tem, ko pridobijo status mednarodne
zaščite.

Na področju vključevanja oseb z mednarodno zaščito MNZ zagotavlja
programe integracije in pomoči pri vključevanju, ki zajemajo
operativno pomoč pri urejanju življenjskih situacij, učno pomoč in
učenje jezika ter izvedbo integracijskih ukrepov z izvajanjem
različnih aktivnosti, ki bi osebam z mednarodno zaščito in njihovim
družinskim članom olajšale dostop do informacij in lažjo orientacijo v
družbi. Največja projekta na tem področju sta »Pomoč pri integraciji
za osebe z mednarodno zaščito« in »Tečaj slovenskega jezika«, katerih
skupna vrednost pogodb znaša okoli 1.350.000 evrov in sta
sofinancirana s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje v
višini 75 %. Pri izvajanju projekta »Tečaj slovenskega jezika« MNZ
sodeluje z regionalnimi pogodbenimi partnerji (ljudske univerze, Cene
Štupar, CIK Trebnje in Veris, d. o. o.) in njihovimi podizvajalci.
Osebe z mednarodno zaščito so upravičene do tečaja slovenskega jezika
v obsegu 300 ur, v posebnih okoliščinah se jim lahko zagotovi še
dodatnih 100 ur. V okviru tečaja slovenskega jezika osebe z mednarodno
zaščito spoznavajo tudi slovensko družbo in kulturo. Tečaji se
izvajajo v krajih po Sloveniji, kjer so osebe z mednarodno zaščito
nastanjene.

Lp,
Darja

[Jaman je tečaja slovenščine in angleščine, ki ju hvalevredno omogoča
ministstvo, že obiskoval, želi si dodatni ur. -- mh]

===

From: Loredana Umek <loredana.umek na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 8 Nov 2016 14:21:57 +0100
Subject: Zbirka Pesmi Marije Kostnapfel

Založba Mladika in Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm vabita na
predstavitev pesniškega prvenca Marije Kostnapfel Pesmi. Avtorico in
njeno delo bosta predstavili Marija Pirjevec in Magda Jevnikar. Za
umetniško branje Lučka Susič. V petek, 11. novembra, ob 18h, v Ts360,
na Trgu Oberdan 7, v Trstu.

===

From: "Irena Naglic" <irena.naglic na zrc-sazu.si>
Subject: [ZRC - vsem:] Toporišič od blizu / Odprtje razstave
Date: 08. november 2016 11:11:32 GMT+1

Spoštovane, spoštovani,

10. novembra 2016 se začenja slovenistični simpozij Obdobja, ki je
letos, ob 90-letnici rojstva Jožeta Toporišiča, posvečen predstavitvi
njegovega dela. Na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU vas ta dan pod
večer vabimo na odprtje razstave (Ne)znani Toporišič, ki bo ob 18.30 v
Prešernovi dvorani SAZU na Novem trgu 4 v Ljubljani. Razstava, katere
avtorja sta dr. Helena Dobrovoljc (Inštitut za slovenski jezik Frana
Ramovša pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU) in dr. Tomaž
Toporišič (AGRFT), postavitev pa je oblikovala Tanja Radež, odstira
poglavja iz življenja in dela akademika dr. Jožeta Toporišiča
(1926–2014), ki so bila javnosti doslej manj znana.

Več na http://www.zrc-sazu.si/sl/dogodki/toporisic-od-blizu-odprtje-razstave


Dodatne informacije o seznamu SlovLit