[SlovLit] Kako postati poliglot? -- Imajo v drive-in restavracijah ananasliker? -- Razpis inovativnega poučevanja

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Nov 9 11:27:40 CET 2016


Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 08. november 2016 23:29
Zadeva: LK, 14. november

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1107.
sestanek v ponedeljek, 14. novembra 2016, ob 18.00 v predavalnici 325
v 3. nadstropju Filozofske  fakultete. Predaval bo Emanuele Marini,
diplomirani filozof in pravnik. Tema predavanja: Kako postati
poliglot: metode, orodja in tehnike.  Vabljeni tudi študentje. --
Chikako Shigemori Bučar

===

From: Lektorsko drustvo Slovenije <info na lektorsko-drustvo.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 9 Nov 2016 07:46:49 +0100 (CET)
Subject: Imajo v drive-in restavracijah ananasliker?

Spoštovani,
Lektorsko društvo Slovenije vas vabi na predavanje z naslovom Imajo v
drive-in restavracijah ananasliker? Na vprašanje ne bomo odgovorili,
bomo pa govorili o zloženkah in besednih zvezah v njem – in to v
sredo, 16. novembra 2016, ob 19. uri v prostorih Društva slovenskih
pisateljev (na Tomšičevi 12 v Ljubljani).

Tema predavanja dr. Borisa Kerna bo pravopisna problematika zapisa
medponskoobrazilnih zloženk oziroma besednih zvez s strukturo
nepridevnik + samostalnik. Predstavljeni bodo tudi rezultati nedavne
ankete za lektorje.

Dr. Boris Kern je jezikoslovec, ki se ukvarja z besedotvorjem,
leksikologijo in leksikografijo ter s slovenščino kot tujim jezikom.
Je soavtor Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika, druge izdaje
Slovarja slovenskega knjižnega jezika in eden od glavnih urednikov
novega Slovarja slovenskega knjižnega jezika 3. Dobrodošli na živahni
jesenski razpravi.

Lektorsko društvo Slovenije
Zanj: Kristina M. Pučnik, predsednica

===

From: Bronka.Straus na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 9 Nov 2016 11:14:47 +0100
Subject: Objava javnega razpisa Razvoj in udejanjanje inovativnih
učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc

Na spletnih straneh MIZŠ je bil objavljen iavni razpis za izbor
operacij Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih
oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Med razpisanimi vsebinskimi
sklopi je tudi sklop Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna
pismenost ter večjezičnost, ki se nadalje deli na podsklope Bralna
pismenost in razvoj slovenščine,  Razvoj sporazumevalnih zmožnosti
preko kulturno umetnostne vzgoje ter Večjezičnost. Rok za oddajo
prijav je do 6.12.2016.

Hvala in lep pozdrav,
Bronka Straus


Dodatne informacije o seznamu SlovLit