[SlovLit] Pripombe FF na Zakon o visokem šolstvu -- Re: Premuda -- Javno pismo Društva slovenskih književnih prevajalcev Ministrstvu za kulturo

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Jun 9 09:33:03 CEST 2016


Od: Kranjc, Simona <Simona.Kranjc na ff.uni-lj.si>
Datum: 08. junij 2016 09:46
Zadeva: Pripombe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (na predlog
Oddelka za slovenistiko) na predlog koncepta Zakona o visokem šolstvu,
17. ukrep oz. 58. predlog v 7. poglavju z naslovom
Internacionalizacija (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005582.html in druga
sporočila)

Miran, prosim, če lahko na SlovLitu objaviš povezavo na pripombe FF na
predlog koncepta Zakona o visokem šolstvu, ki so bile poslane na MIZŠ
in UL 4. 3. 2015. Hvala in lp, Simona

Povezava: http://www.ff.uni-lj.si/Portals/0/Dokumenti/Novice/junij%202016/Pripombe%20na%20predlog%20koncepta%20ZV%C5%A0_SK%20(1).pdf

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
From: stolicnaja krasnaja [mailto:kristinajurkovic38 na gmail.com]
Sent: Wednesday, June 08, 2016 9:27 AM
Subject: Poletni seminar literarnega prevajanja Premuda 2016: razpis
za štipendije (https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005562.html)

[...] Univerza v Gradcu podaljšuje razpis za štipendije Premuda,
poletni seminar pa prinese ob 14 dneh prevajanja na morju s kolegicami
in kolegi iz Avstrije tudi najmanj 1,5 kreditnih točk. Prijave do 15.
junija pošljete na naslov premuda na uni-graz.at
Gradiva najdete na spletni strani: http://itat.uni-graz.at/premuda2016

===

Od: Djurdja Strsoglavec <durda.strsoglavec na guest.arnes.si>
Datum: 08. junij 2016 11:48
Zadeva: Javno pismo Ministrstvu za kulturo o podcenjujočem odnosu do
književnega prevajanja kot avtorskega dela in do prevajalcev kot
avtorjev

Zaradi novega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
knjižničarstvu (UL RS, št. 92/15), ki ureja in popravlja tudi določila
v zvezi s knjižničnim nadomestilom, je moralo Ministrstvo za kulturo v
sodelovanju s stanovskimi društvi, ki jih knjižnično nadomestilo
zadeva, pozimi 2015 začeti pripravljati nov pravilnik o izvajanju
knjižničnega nadomestila. To je bila priložnost, da Društvo slovenskih
književnih prevajalcev (v nadaljevanju DSKP) predlaga nov razrez
sredstev, ki bi tako glede na izsledke statistik knjižničnih izposoj
kot tudi glede na status in delež kakovostne prevodne literature na
slovenskem knjižnem trgu in v šolskem kurikulumu odpravil neupravičeno
in neutemeljeno anomalijo, ki je doslej predvidela 60 % sredstev
knjižnega nadomestila izvirni slovenski literaturi in 20 % prevodnim
delom. [Dalje glej na
http://dskp-drustvo.si/index.php/novice/objava/javno-pismo-ministrstvu-za-kulturo]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit