[SlovLit] Razpis -- Shakespeare -- Konferenca SLS -- Berilo

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Jun 9 09:49:27 CEST 2016


From: "Kern, Damjana" <Damjana.Kern na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 8 Jun 2016 10:31:09 +0000
Subject: objava za slovlit

Na spletni strani Centra za slovenščino http://www.centerslo.si je
objavljen razpis za zaposlitev jezikovnega asistenta na koroški
srednji šoli. Več informacij na damjana.kern na ff.uni-lj.si

Damjana Kern

===

http://www.studentskazalozba.si/novice/22870/cikel-predavanj-o-najvecjem-dramatiku-vseh-casov
-- Cikel Beletrininih predavanj o največjem dramatiku vseh časov v
Cankarjevem domu.

===

From: SLS12 Ljubljana 2017 <sls12.ljubljana.2017 na zrc-sazu.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 09 Jun 2016 07:12:37 +0200
Subject: Konferenca SLS / SLS Conference / Конференция SLS Ljubljana 2017

Spoštovani, pošiljam obvestilo o 12. srečanju Združenja za slovansko
jezikoslovje (Slavic Linguistics Society) v Ljubljani s prošnjo po
objavi na slovlitu. V duhu uravnotežene internacionalizacije
slovenskega univerzitetnega in znanstvenoraziskovalnega prostora ter
hkratnega sobivanja slovenskega jezika v mednarodnem kontekstu vljudno
prosim, če bi besedilo lahko bilo objavljeno v vseh treh jezikovnih
različicah. Hvala! Z lepimi pozdravi, Matej Šekli

***

Spoštovani, obveščamo Vas, da bo 12. srečanje Združenja za slovansko
jezikoslovje (SLS-12), ki ga organizira Inštitut za slovenski jezik
Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije
znanosti in umetnosti v sodelovanju z Oddelkom za slavistiko, Oddelkom
za slovenistiko in Oddelkom za primerjalno in splošno jezikoslovje
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, potekalo od 21. do 24.
septembra 2017 v Ljubljani (Slovenija). Natančnejše informacije o
poteku konference bodo znane v oktobru 2016. Lep pozdrav,

v imenu organizacijskega odbora
Matej Šekli

Dear Colleagues, we are pleased to inform you that the 2017 Slavic
Linguistics Society Meeting (SLS-12) organized by the Fran Ramovš
Institute of the Slovenian Language, Research Centre of the Slovenian
Academy of Sciences and Arts, in collaboration with the Department of
Slavistics, the Department of Slovenian Studies and the Department of
Comparative and General Linguistics at the Faculty of Arts, University
of Ljubljana will be held from 21 to 24 September 2017 in Ljubljana
(Slovenia). Further information about the conference will follow in
October 2016. On behalf of the Organising Committee,

Yours sincerely,
Matej Šekli

***

Уважаемые коллеги! Сообщаем Вам, что XII конференция Общества
славянской лингвистики (SLA-12), организуемая Институтом словенского
языка имени Франа Рамовша научно-исследовательского центра Словенской
академии наук и искусств в сотрудничестве с кафедрой славистики,
кафедрой словенистики и кафедрой сравнительного и общего языкознания
Философского факультета Университета в Любляне, будет проводиться с 21
по 24 сентября 2017 г. в Любляне (Словения). Дополнительная информация
будет разослана в октябре 2016 г.

С уважением, от имени организационного комитета
Матей Шекли

===

http://www.tandfonline.com/toc/yisr20/40/4 -- Interdisciplinary
Science Reviews 40/4 (2015); nekateri članki so v prostem dostopu,
pobrskaj po arhivu.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit