[SlovLit] Jezik ljudi ali jezik države -- Re: Tri vprašanja -- ToposText

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Jun 6 08:25:39 CEST 2016


Od: vojko gorjanc <vojko.gorjanc na ff.uni-lj.si>
Datum: 05. junij 2016 19:02
Zadeva: [SDJT-L] Vabilo

Spoštovani, v okviru bilateralnega projekta med Oddelkom za
prevajalstvo FF UL in Univerzo Cornell iz ZDA bo pri nas gostoval
starosta ameriške slavistike, profesor Wayles Browne. V sodelovanju z
Inštitutom za Narodnostna vprašanja vas lepo vabimo na njegovo
predavanje v torek, 7. 6. 2016, ob 11.30 v predavalnico 2 na
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Prof. Wayles Browne bo predaval na
temo Se jezik imenuje po nazivu države ali po ljudeh, ki ga govorijo?
Predavanje bo v hrvaščini. Vljudno vabljeni, Vojko Gorjanc

===

From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sun, 5 Jun 2016 19:18:12 +0200
Subject: PREOBRAZBE ČLENA O UČNEM JEZIKU V VISOKEM ŠOLSTVU
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005579.html)

Kolegici Simoni Kranjc sem hvaležen za dragoceno pojasnilo o
sodelovanju slovenistične stroke pri oblikovanju zakonske rešitve
učnega jezika visokega šolstva. Žal je s primerjavo med 8. in 12.
členom vnesla nekoliko zmede pri tistih bralcih Slovlita, ki se niso
uspeli dovolj poglobiti v problematiko. Sedanja novela ZVŠ obravnava
učni jezik v 1. členu, predlog čisto novega zakona iz leta 2013
(minister Jernej Pikalo) pa je to res počel v 12. členu. Vsekakor je
zelo poučna postopna liberalizacija uporabe tujega učnega jezika:

VELJAVNI ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU (8. člen)
Če visokošolski zavod opravlja javno službo, se lahko v tujem jeziku izvajajo:
deli študijskih programov, če pri njihovem izvajanju sodelujejo
gostujoči visokošolski učitelji iz tujine ali je vanje vpisano večje
število tujih študentov.

PREDLOG NOVEGA ZAKONA IZ LETA 2013 (12. člen)
Visokošolski zavodi lahko v tujem jeziku izvajajo:
- dele študijskih programov in študijski programi, če pri njihovem
izvajanju sodelujejo gostujoči visokošolski učitelji iz tujine in je
vanje vpisano večje število tujih študentov.

NOVELA ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU (1. člen)
Visokošolski zavodi lahko v tujem jeziku izvajajo:
- študijske programe ali dele študijskih programov, če pri njihovem
izvajanju sodelujejo visokošolski učitelji iz tujine ali je vanje
vpisano večje število tujih študentov.

KOMENTAR: Predlog Pikala je v nasprotju z veljavnim 8. členom
dovoljeval tudi pouk v tujem jeziku na celotnih študijskih programih,
vendar ob izpolnjenih dveh, sicer kvantitativno nedoločenih pogojih:
gostujoči učitelji iz tujine in večje število tujih študentov. Sedanji
predlog Makovec Brenčičeve pa teh pogojev ne postavlja kumulativno,
temveč alternativno. Glede na sedanjo zakonsko dikcijo gre torej za
dvojno preobrazbo in liberalizacijo.

Zoran Božič

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2016-June/013884.html
-- ToposText, prostodostopna aplikacija za mobije s 183.000
referencami na 5200 lokacij iz grških antičnih tekstov.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit