[SlovLit] Učni jezik -- Ethnic Identity and Intercultural Awareness -- Mediji in slovenska družba

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Jun 5 08:24:38 CEST 2016


From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 4 Jun 2016 23:40:15 +0200
Subject: CERARJEVA NOVA OBLAČILA ALI JAVNI POZIV MINISTRU ZA KULTURO
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005575.html)

Po hvalevrednem opozorilu Simone Bergoč (sicer je vse lepo vidno in
dostopno na spletni strani Ministrstva za kulturo) zdaj vemo, da je
ministrstvo, v okviru katerega deluje tudi vladna Služba za slovenski
jezik, dvakrat ostro in zelo argumentirano nasprotovalo skoraj celotni
spremembi 8. člena Zakona o visokem šolstvu, sklicujoč se na
Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko, Ustavo RS in
tudi mnenje Vladne službe za zakonodajo. Podpisnik obeh dokumentov je
bil Anton Peršak, slovenski pisatelj. Vlada je nasprotovanje ključnega
ministrstva gladko prezrla in dala člen nespremenjen v parlamentarni
postopek. Bo Anton Peršak, slovenski pisatelj in kulturni minister in
eden od tvorcev slovenske državnosti, zmogel toliko narodne zavesti,
državljanskega poguma in uporniškega ponosa in javno rekel »Cesar je
gol«?

Zoran Božič

===

Od: Vesna Mikolič <vesna.mikolic na fhs.upr.si>
Datum: 04. junij 2016 18:30
Zadeva: Ethnic Identity ...

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Inštitut za
narodnostna vprašanja in Inštitut za jezikoslovje UP ZRS vabijo na
predstavitev knjige Vesna Mikolič: Ethnic Identity and Intercultural
Awareness in Modern Language Teaching: Tilka Model for Ethnic
Conflicts Avoidance / Etnična identiteta in medkulturna ozaveščenost
pri sodobnem jezikovnem pouku. Model Tilka za preseganje etničnih
konfliktov (New York, Nova Science Publishers), ki bo v torek, 7.
junija 2016, ob 11.00 v Atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.
Dr. Marijanca Ajša Vižintin se bo pogovarjala z avtorico knjige dr.
Vesno Mikolič in psihoterapevtom dr. Zoranom Milivojevićem, ki bosta
med drugim predstavila tudi, kako se koncept trikotnika moči vključuje
v usposabljanje za medkulturnost prek jezika in književnosti.
Udeležence pogovora bosta pozdravili tudi predstojnica Inštituta za
slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU dr. Marina Lukšič Hacin
in direktorica INV dr. Sonja Novak Lukanovič. [...]

===

TI SI (Turizem Identiteta Slovenije, Inštitut za jezikoslovne študije
UP ZRS v sodelovanju z Mestno knjižnico Izola vabi na večerni pogovor
TI SI z Vasjo Jagrom, Borisom Ježem, Sonjo Merljak Zdovc in Nevo Zajc
ki bo v torek, 7. junija 2016, ob 19.30 v Mestni knjižnici Izola,
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola. Z gosti se bo na temo 25 LET
LJUBEZNI – MEDIJI IN SLOVENSKA DRUŽBA pogovarjala dr. Vesna Mikolič,
nosilka projekta Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega
diskurza UP ZRS v sodelovanju z UP FHŠ, UL FF in UM FF. [...]

Cilj projekta je opisati ključne vrednote sodobne slovenske družbe in
elemente njene identitete ter oblikovati dolgoročne strateške razvojne
usmeritve slovenske države, povezane z njimi. Seznam nacionalnih
atributov, pridobljen iz analiz turističnega besedilnega korpusa TURK,
bo dopolnjen s pomočjo individualnih in skupinskih intervjujev ter
javnomnenjsko raziskavo. Z istim namenom se izvaja tudi cikel javnih
večernih pogovorov TI SI z vidnimi osebnostmi z različnih družbenih
področij oziroma predstavniki različnih družbenih skupin, ki s svojim
delovanjem kažejo ozaveščen odnos do slovenske identitete. Pogovori
želijo spodbuditi širšo javno razpravo, zato vabimo k aktivni udeležbi
v pogovoru tudi prisotno publiko. Ravno tako nam lahko sledite na
spletni strani: http://tisi.upr.si/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit