[SlovLit] Zbornik o Ani Praček Krasna -- In vendar se vrti -- Wikivir 10 let

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Jun 5 17:55:19 CEST 2016


From: marija mercina <marija.mercina na gmail.com>
To: SLOVLIT <slovlit na ijs.si>, "Ivana Slamič" <ivana.slamic na siol.net>
Date: Sun, 5 Jun 2016 11:46:11 +0200
Subject: Izid zbornika o Ani Praček Krasna, njegova prva predstavitev
bo v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini v torek, 7. juija 2016 ob 19.
uri.

Leta 2015 bi se morali spomniti Ane Praček Krasna (1900─1988), ki se
je rodila v Dolgi Poljani in potem kar 52 let preživela v ZDA, od
koder sta se z možem Adolfom, tudi Dolgopoljcem, vrnila leta 1972.
Njena prijateljica, novinarka in publicistka Dorica Makuc je o njej
napisala esej in k sodelovanju povabila Magdo Rodman in njeno hčerko
Nadjo, Marijo Mercina, ki je napisala spremno študijo, Heleno Uršič,
ki je pisala o njeni poeziji in spominih Ajdovcev nanjo, Tanjo Bratina
Kozamernik, ki je pripravila povzetek svojega diplomskega dela o Ani
Praček Krasna, in Ivano Slamič, ki piše o Ani Praček, njenem
ustvarjanju in svojih spominih nanjo. Tako je nastal zbornik, ki mu je
uvodnik napisal Sergij Pelhan, predsednik Slovenske izseljenske
matice. Knjiga je poklon tej odlični ženski, ki ni nikoli klonila, ne
v ZDA ne po vrnitvi, kljub temu, da domovina, v katero se je
pisateljica, pesnica, urednica in založnica Ana Praček Krasna vrnila,
ni bila več dežela njene mladosti.

Ivana Slamič

===

From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sun, 5 Jun 2016 10:51:17 +0200
Subject: In vendar se vrti (koalicija podprla predlog komisije
Državnega sveta) ...

IZ POROČILO ODBORA ZA IZOBRAŽEVANJE DRŽAVNEGA ZBORA K PREDLOGU ZAKONA
O IZVAJANJU MEDNARODNIH PROGRAMOV S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport je v
svojem mnenju predloga zakona podprla, a (v zvezi z 8. členom)
opozorila, da je nesprejemljivo, da je za tuje državljane predpisano
precej manj ur slovenščine kot za slovenske državljane, saj je to
jezik okolja, ki naj bi ga po programu obvladali le na osnovni ravni,
ki ne omogoča njegove samostojne uporabe. Prav tako ni zadovoljivo
zahtevano minimalno število ur slovenščine za slovenske državljane, še
zlasti, ker je problem znanja slovenščine širši in še posebej aktualen
kasneje na visokošolski ravni. Obenem so otroci, slovenski državljani,
ki se šolajo po tujih programih, glede možnosti znanja slovenščine
oziroma predpisanega števila ur slovenščine v neenakopravnem položaju
s svojimi vrstniki, ki se izobražujejo v javnih šolah. Zaradi
navedenega so oblikovali konkretno pripombo k 8. členu (povečanje
minimalnega števila ur s 105/70 na 140 za slovenske državljane in
tujce).

Z amandmajem koalicijskih poslanskih skupin je bilo pri 8. členu, v
katerem je določena obveznost, da mora tuji program, ki se izvaja kot
program osnovnošolskega izobraževanja, vsebovati minimalno število ur
slovenščine na posamezno šolsko leto, število ur slovenščine povečano
iz 105 na 140 ur na posamezno šolsko leto.

===

https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran -- 2. junija je Wikivir
dopolnil 10 let. Obsega 8.372 dokumentov v prostem dostopu, v glavnem
leposlovja, ki so ga tja postavili prostovoljci. Na Wikiviru imamo
projekt Slovenska leposlovna klasika
(https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika),
ki ga podpira Ministrstvo za kulturo. Vabljeni k sodelovanju! -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit