[SlovLit] DH v Leipzigu -- Kritične izdaje v Gradcu -- Re: Fran v angleščini

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Apr 11 12:36:15 CEST 2016


http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/ -- Culture & Technology -
The European Summer University in Digital Humanities, Leipzig 19.--29.
julija 2016. Delovni jezik je hočeš nočeš lingua franca angleščina,
vendar pa je "tendenca k čedalje večji enojezičnosti znanstvene
kulture v opreki z vrednostjo in spoštovanjem evropske večjezičnosti
in s pestrostjo evropskih kultur". Zato bodo glede na publiko in
govorčevo jezikovno kompetenco v uporabi tudi drugi jeziki,
prezentacije pa naj bi bile dvojezične
(http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/working_languages).
Vabilo k prispevkom je v angleščini, nemščini, francoščini in ruščini.
[Glede jezikovne politike v znanosti gl. tudi članek Jezikovna
hegemonija (https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005512.html)
-- mh].

===

https://informationsmodellierung.uni-graz.at/de/aktuelles/digital-scholarly-editions-as-interfaces/
-- mednarodni simpozij Digital Scholarly Editions as Interfaces:
Beginn des Seitenbereichs, Zentrum für Informationsmodellierung,
Univerza v Gradcu 23.--24. 9. 2016. "Jezik konference je angleščina."

===

From: Simon Krek <simon.krek na guest.arnes.si>
To: "'SLOVLIT'" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 11 Apr 2016 11:02:59 +0200
Subject: Fran v angleščini
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005511.html)

Pohvalno je, da se je Inštitut za slovenski jezik predlani odločil za
objavo svojih publikacij na spletnem portalu Fran in verjetno si vsi
želimo, da bi bile tam v bodoče dostopne tudi trenutno nedostopne, na
primer druga izdaja SSKJ. Še bolje bi bilo seveda, če bi bile vse te
publikacije dostopne tudi kot baze podatkov, ki bi jih lahko vsi s
pridom uporabljali tudi za druge namene. Ob objavi urednika portala
prejšnji teden na forumu SlovLit bi želel napisati par besed o
finančnem delu njegovega dopisa. Kozma Ahačič je izjavil: "portal Fran
kot sistem smo bili prisiljeni vzpostaviti in smo ga prisiljeni
vzdrževati zgolj iz prihrankov Inštituta in ZRC SAZU, ki vztrajno
kopnijo". To namreč ne drži. Za infrastrukturno dejavnost ZRC SAZU,
katerega del je Inštitut za slovenski jezik, ARRS (Agencija za
raziskovanje) letno namenja okrog milijon EUR, v letu 2015 denimo
1.011.096 EUR. Pri Franu gre za tipično infrastrukturno dejavnost, ki
izhaja iz raziskovalnega dela in ga podpira. Nadalje, kot kaže
dokument z imenom "Poročilo o uspešnosti izvajanja Nacionalnega
programa za jezikovno politiko 2014–2018 za leto 2014", ki je
objavljen na spletnih straneh vlade, je SAZU v letu 2014 prispevala
154.755 EUR za delovanje Inštituta za slovenski jezik, tako kot vsako
leto. Zgolj od vodstva Inštituta in ZRC je odvisno, za katere
dejavnosti bodo namenjena ta sredstva ARRS in SAZU. Glede na
popularnost in široko rabo portala bi bilo seveda priporočljivo, da se
namenijo za njegov nadaljnji razvoj. Skratka, veliko bolj primerno bi
bilo, da bi urednik portala svoj finančni apel naslovil kar na vodstvo
inštituta in ZRC. Zavajanje slovlitovske publike, da portal ni
financiran oz. je financiran iz "prihrankov inštituta"(?), se mi zdi
neprimerno in celo manipulativno, zato se mi je zdelo vredno oglasiti.

Naj v pozitivnem smislu dodam še to, da je bil portal Fran izredno
pohvaljen na nedavnem sestanku akcije European Network of
e-Lexicography v Barceloni, kjer ga je predstavljal Janoš Ježovnik.
Prispevki s tega sestanka so dostopni
tule:http://www.elexicography.eu/working-groups/working-group-3/wg3-meetings/wg3-barcelona-2016/
. Slovenija je bila dobro zastopana, saj je bil poleg Frana
predstavljen tudi prispevek Špele Arhar Holdt, Jaka Čibeja, Ane
Zwitter Vitez, Polone Gantar in Vojka Gorjanca "Identifying dictionary
needs of language users by analysing user-generated content in digital
media".

Lep pozdrav,
Simon Krek


Dodatne informacije o seznamu SlovLit