[SlovLit] Nedeljsko odmaševanje -- Re: Kajuhova nagrada -- Župančičeva frulica

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Apr 8 20:24:20 CEST 2016


Od: rozman andrej <roza na roza.si>
Datum: 08. april 2016 11:24
Zadeva: nedeljsko odmaševanje

Tudi to nedeljo vas ob 12h vabim v ali pred Zaničniško svetišče KUD
France Prešeren, kjer bomo s pesmijo in pridigo utrjevali vero v to,
da je na Zemlji možno življenje brez revščine in onesnaževanja okolja
in da so uporabniki slovenščine v EU lahko enakopravni z uporabniki
drugih uradnih jezikov le tako, da knjige v slovenščini niso dražje od
nemških ali angleških. Pridigo pretekle nedelje si lahko preberete na
http://www.roza.si/urgenca/za-nic/nedeljska-pridiga-o-drzavi-in-spostovanju/
, tokratna pa bo govorila o delovnih mestih.

Andrej Rozman Roza, kenguru

===

Od: Mojca Lustrek <mojca.lustrek na telemach.net>
Datum: 08. april 2016 12:25
Zadeva: Kajuhova nagrada
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005513.html)

Ker sem se – računalniško slabo pismena oseba -- priguglala do nečesa,
česar Samo Koler ni našel, sem takoj posumila, da je z mano in torej
tudi z mojimi najdbami nekaj narobe, a za vsak primer ti le sporočam,
kaj sem našla: da je bil odlok o Kajuhovi nagradi objavljen v Uradnem
vestniku Celje, št. 51/65-548
(http://www.dlib.si/preview/URN:NBN:SI:DOC-9NVDJDFF/b601e1a6-b5e4-4d8e-9702-285cf7d72814)
ter da jo je po nekaterih virih podeljevala občina Velenje (npr.
http://s59ekl.si/vzorcna-stran/) in po drugih pa založba Borec (npr.
http://www.wikiwand.com/sl/Andrej_Brvar) -- ali se je spremenil
podeljevalec ali pa sta bili Kajuhovi nagradi dveh sort. Prepuščam v
nadaljnje raziskovanje :))

Lep pozdrav!
Mojca

[Mojca, hvala za povezave, iz katerih se poučimo, da sta bili res dve
Kajuhovi nagradi, pri čemer tista, ki jo je podeljevala občina
Velenje, ni bila literarna. -- miran]

---

From: Zdravko Vatovec <zdravko.vatovec na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si, samo.koler na gmail.com
Date: Fri, 8 Apr 2016 14:35:02 +0200
Subject: Kajuhova nagrada

[...] Kajuhovo nagrado sem dobil za opremo/ovitek knjige dr. Dušan
Biber: Nacisti in Nemci v Jugoslaviji. Založba Borec. (Tedaj je urejal
pisatelj Vladimir Kavčič. Leto sem pozabil.)
Oglejte si jo med knjigami v skladiščih - je vredno!) -- Vatovec

[Hm, v kolofonu piše, da jo je izdala Cankarjeva založba leta 1966 in
ne Borec; knjiga ima naslov Nacizem in Nemci v Jugoslaviji: 1933-1941
in je pod licenco CC prosto dostopna na spletu
(http://sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY:ID:9165).
Pač pa hvala Cobissu za članek Kajuhovi nagrajenci v Dolenjskem listu
(http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=5367351&fmt=12&lani=si)
in dLibu za njegovo celotno besedilo
(http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-2F0LV8BM). V njem preberemo,
da je Zdravko Vatovec dobil Kajuhovo nagrado leta 1971 za opremo
knjige Požgane slovenske vasi
(http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=495945&fmt=12&lani=si).
To pa je leta 1970 res izdala založba Borec. -- miran]

===

Od: Zupančičeva frulica <zupanciceva.frulica na zik-crnomelj.si>
Datum: 08. april 2016 13:51
Zadeva: Razpis za mlade pesnike in deklamatorje 2016

Lani ste nam preko portala Slovlit pomagali pri obveščanju učiteljev
slovenskega jezika glede našega razpisa za Župančičevo frulico. Gre za
projekt Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj v katerem vsako
leto sodeluje preko 100 slovenskih šol. V razpisu lahko sodelujejo
učenci 2. triade (kategorija deklamatorji), 3. triade (kategorija
osnovnošolski pesniki) in dijaki (kategorija srednješolski pesniki).
Zelo vam bomo hvaležni, če lahko tudi letos pošljete povezavo do
razpisa: http://www.zik-crnomelj.eu/sl/novice/razpis-zupanciceva-frulica-2016/

Hvala in lep pozdrav,
Tadej Fink


Dodatne informacije o seznamu SlovLit