[SlovLit] Rojena v narečje -- Tečaji NUK -- Re: Bog ali Vsak -- Re: Posvet o maturi

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Feb 22 20:48:59 CET 2016


From: "Darja Štrucl" <darja.strucl na um.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 22 Feb 2016 08:36:43 +0000
Subject: Scanned image from AR-M700N

Spoštovani, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske
fakultete Univerze v Mariboru  Vas vabi na  predstavitev monografije
Rojena v narečje, ki je izšla ob 80 - letnici akad. Prof. dr. Zinke
Zorko. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 29. 2. 2016,  ob 9. uri
v Zeleni predavalnici (0.27).  Vljudno vabljeni. S spoštovanjem.

===

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/153087d470cb6fda?compose=1530843677646a8b&projector=1
-- tečaji iskanja itd. v NUK-u.

===

From: "Alenka Šivic-Dular" <alenka.sivic na guest.arnes.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Sun, 21 Feb 2016 12:34:29 +0100
Subject: Bog ali Vsak - opravičilo
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005454.html in nazaj)

Kolegu Zoranu Božiču se opravičujem, ker sem ob muhah svojega
urejevalnika elektronske pošte prezrl njegov odgovor o Zdravljici in
se brez nujne potrebe trudil še s priporavo svojega. Hkrati pa me
veseli ugotovitev, da se najina odgovora vsebinsko pravzaprav dobro
ujemata.

S pozdravi
Janez Dular

===

From: "Nejc Rožman Ivančič" <nejc.ivancic na guest.arnes.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 22 Feb 2016 13:53:25 +0100
Subject: Re: Matura
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005457.html in nazaj)

Spoštovani, hvala vsem za odzive glede spremljanja učiteljevega dela,
ki ga je sicer predlagala kolegica profesorica Katarina Kejžar.
Strinjam se, da smo kot strokovnjaki s pridobljenimi kompetencami
avtonomni, vseeno pa se mi zdi nenavadno, da dandanes sistemsko ni
urejeno, da bi (vsaj) pred pridobitvijo strokovnega izpita kdo
preveril učiteljevo delo v razredu. Zdaj izgleda, kot da je
opravljanje strokovnega izpita gola formalnost. Tudi morebitne
inšpekcije se ukvarjajo s papirji in ne s poukom. Teoretično
didaktično znanje s fakultete znamo učitelji seveda v praksi uporabiti
cum grano salis, teorija pa je vseeno dobra opora, kajti učitelj
vseskozi skuša uzaveščati, kaj pravzaprav počne, da ga preveč ne
zanese (čeprav so ekskurzi včasih še bolj poučni kot rdeča nit). Kako
bi maturitetna komisija bolje sodelovala z učitelji praktiki in
dijaki, je pa sploh zahtevno vprašanje ... Obetam si, da bodo vremena
Kranjcem se zjasnila.

Lep pozdrav
N. R. Ivančič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit