[SlovLit] Zinka Zorko 80 -- Nove knjige -- Pojmovne prikazni -- Konference v Beogradu -- Re: Posvet o maturi

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Feb 23 09:06:32 CET 2016


Od:  <office na si-dunaj.at>
Datum: 22. februar 2016 15:55
Zadeva: Vabilo

Slovenski inštitut na Dunaju vabi na Slavnostno prireditev ob
80-letnici akademikinje in zaslužne profesorice Univerze v Mariboru
prof. dr. Zinke Zorko v torek, 1. marca 2016 ob 18. uri (Institut für
Österreichkunde, Hanuschgasse 3, Hof 2, Stiege 4, 1. Stock, 1010
Wien).

- pozdravni nagovor dr. Vincenc Rajšp
- prof. dr. Zinka Zorko spregovori o svojem življenju in delu,
predvsem o svojih dialektoloških raziskavah, predstavila pa bo tudi
nekaj posnetkov govorov svojih informantov
- red. prof. dr. Marko Jesenšek predstavi znanstveno monografijo
Rojena v narečje, ki je posvečena 80- letnici akademikinje Zinke Zorko
in je izšla pri mednarodni knjižni zbirki ZORA

Vljudno vabljeni!
Dr. Vincenc Rajšp
Vincenc.rajsp na si-dunaj.at

===

Od: knjigarna <knjigarna na ff.uni-lj.si>
Datum: 22. februar 2016 15:26
Zadeva: Nekaj novosti v Knjigarni FF

Mojca Schlamberger Brezar, David Limon, Ada Gruntar Jermol (ur.),
Contrastive analysis in discourse studies and translation = Analyse
contrastive de discours et traduction = Kontrastive Diskurzanalyse und
Translation (Znanstvena založba FF, Prevodoslovje in uporabno
jezikoslovje, 2015); cena: 15,00 eur.
https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/contrastive_analysis_final

Miran Štuhec, Literarni pogledi (Založba Pivec, 2016); cena: 19,00 eur.

===

Od: Avsenik, Maja <Maja.Avsenik na ff.uni-lj.si>
Datum: 23. februar 2016 08:15
Zadeva: Na Besedni postaji v ponedeljek, 29. februarja, ob 17.00. uri
(Modra soba/V. nad. na Filozofski fakulteti)

Jože Vogrinc, Pojmovne prikazni. Rešeto humanistike (Studia humanitatis, 2015)

»Pojmovne prikazni sem napisal kot uporabnik jezika, kot bralec. Gesla
se nanašajo na termine, ki so me zbodli v oko kot humanista in
družboslovca – najprej kot učitelja, ki je poklicno dolžan presojati
humanistična in družboslovna besedila drugih, kasneje pa sem postal
tudi v drugih besedilih različnih vrst pozoren na rabe, kakršne so me
najprej zbodle v strokovnih in znanstvenih tekstih. Vse bolj sem
opažal, da pisci in piske namesto terminov, že znanih in uveljavljenih
v znanstvenem in strokovnem pisanju v slovenščini, uvažajo – pretežno
iz angleščine – nove, dotlej neznane tujke in skovanke. Enako pogosto
ali še pogosteje kakšno tujko ali sposojenko, ki se je v slovenščini
sicer že uporabljala, zapišejo v pomenu, kakršnega v slovenščini
doslej ni imela, ga je pa imela v jeziku, iz katerega je bila pobrana.
Pojmovne prikazni so Geselnik, napisan za vsakogar, ki ga zanima
življenje sodobnega jezika, ne zgolj za humaniste in družboslovce.«
(Iz avtorjevega Predgovora)

Z avtorjem se bosta pogovarjala doc. dr. Bernard Nežmah in prof. dr.
Marko Stabej.

===

From: Laura Fekonja <laura.fekonja na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 23 Feb 2016 07:58:14 +0100
Subject: Konference v Beogradu

Pozdravljeni, v tem letu se bo na Filološki fakulteti v Beogradu
odvijalo več konferenc. Več informacij dobite na povezavi
http://www.fil.bg.ac.rs/fakultet/naucni-skupovi-i-konferencije/

Prisrčno vabljeni,
Laura Fekonja

===

Od: Tivadar, Hotimir <Hotimir.Tivadar na ff.uni-lj.si>
Datum: 23. februar 2016 09:01
Zadeva: Re: Posvet o maturi
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005458.html in nazaj)

Spoštovani kolegi slovenisti! Še na kratko o splošni maturi iz
slovenščine. Kot sem omenil tudi v svojem članku s Posveta, so v
državni predmetni komisiji v večini profesorji, kakovostni profesorji
praktiki, ki prinašajo in uveljavljajo "sveže informacije s terena",
prav tako so tudi ocenjevalci, ki jih ni malo. In komisija je pozvala
in še poziva na konkretne predloge o spremembah, tudi ta decembrski
posvet je bil namenjen temu. Odzvala pa se je s konkretnim predlogom
samo ena gimnazija, pa nekaj kolegov s fakultete. In kolikor je
predloge možno upoštevati, upoštevamo, vse pa je zahteven proces z več
spremenljivkami. Kot je zelo zahteven tudi pedagoški proces v šolah -
od osnovne šole do univerze. Sem pa vesel kakovostnih diskusij na
SlovLitu, ki dokazujejo našo slovenistično aktivnost in skrb (ne
zaskrbljenost, moramo biti pozitivni :)) za slovenščino.

Slovenistični pozdrav vsem skupaj.
Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit