[SlovLit] Slavistika v 70. letih -- Osamosvojitveno časopisje -- Vizualizacija korespondence, digitalni modernizem

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jun 24 11:41:03 CEST 2015


Od: Boža Krakar <boza.krakar na guest.arnes.si>
Datum: 23. junij 2015 19:14
Zadeva: RE: [SlovLit] Slavistika v 70. letih
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005212.html)

Tudi jaz sem jaz prve izčrpne informacije o Balantiču dobila prav pri
študiju slovenistike, v 7o. letih, v seminarju pri prof. Kmeclu. Boža
Krakar Vogel

---

From: "Jasna Čebron" <jasna.cebron na gmail.com>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 24 Jun 2015 11:17:59 +0200
Subject: Balantičeva poezija na slavistiki FF v sedemdesetih

K spominu kolega Zorana Božiča o mestu Balantičeve poezije med
študijem slovenščine na Filozofski fakulteti dodajam še svojega. Prvi
je seznanjal študente (1966–1971) o pesniku v drugem  letniku prof.
Paternu pri predmetu Uvod v sodobno slovensko liriko (uvod v Slovensko
književnost 1945–1965, prva knjiga). Spomladi 1969 smo študentje na
fakulteti pripravili recital Balantičeve poezije in poudarjali
literarno izjemnost Balantičevih pesmi. Zavračali smo vsakršno
ideološko branje, saj naj bi pesnik Balantič utihnil, ko se je šest
mesecev pred smrtjo vključil med domobrance. Nekaj let kasneje (menda
1973) je eden od kolegov, ki smo nastopali na recitalu, zaključil
študij prav z diplomsko nalogo iz Balantičeve poezije. [da, Vladimir
Kastelic: http://slov.si/diplomske/?query=balanti%C4%8D ; že prej pa
Marija Bolta: http://slovlit.ff.uni-lj.si/hp/dnsk/a.exe?n=dn&e=ip%3DMarija%20Bolta
-- mh] Po prvem dogodku smo morali vodstvu fakultete utemeljevati
svojo izbiro pesnika in vztrajali smo pri literarnih kriterijih,
biografske smo zavračali z zgledi iz evropske književnosti (Ezra
Pound, Knut Hamsun ...). Zagovor diplomske naloge pa je potekel brez
neliterarnih ugovorov.

Jasna Čebron

===

http://www.independencedays.si/index1.htm -- Štefan Rutar:
Vseslovensko osamosvojitveno časopisje,1991.

===

http://letters.nialloleary.ie/ -- Visual Correspondence: Analysing
Letters through Data Visualisation [klikni na Data Visualisations in
poskusi npr. s pismi Marka Twaina ali Emila Zolaja].

http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/9/1/000207/000207.html --
Shawna Ross: Close Rereading: A review of Jessica Pressman, Digital
Modernism: Making It New in New Media (Oxford: Oxford UP, 2014). DHQ:
Digital Humanities Quarterly 9/1 (2015) [ocena knjige, ki ob
elektronski literaturi oživlja pojem natančnega branja; v reviji so
prostodostopni tudi drugi zanimivi članki].


Dodatne informacije o seznamu SlovLit