[SlovLit] Poletne prireditve Centra za slovenščino -- Razpis za znanstvene monografije -- Knjige FF

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jun 24 15:39:36 CEST 2015


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "'slovlit na ijs.si'" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 24 Jun 2015 09:18:14 +0000
Subject: Vabilo na poletne prireditve Centra za slovenščino

Vabimo vas na poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi/tuji
jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani, ki odpirajo svoja vrata v

- ponedeljek, 29. junija 2015, ob 8.30: 10. Mladinska poletna šola
slovenskega jezika v dvorani Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije
Ljubljana (Kardeljeva ploščad 28a) – 100 udeležencev iz 18 držav (več
o programu na www.centerslo.net/projekti);
- ponedeljek, 6. julija 2015, ob 10.00: 34. Poletna šola slovenskega
jezika v predavalnici 2 na Filozofski fakulteti (Aškerčeva 2) – 102
udeleženca iz 32 držav (več o programu na www.centerslo.net/tecaji);
- ponedeljek, 6. julija 2015, ob 20.00: 51. seminar slovenskega
jezika, literature in kulture v atriju Mestnega muzeja Ljubljana – 105
udeležencev iz 24 držav (več o programu na www.centerslo.net/seminar).

Po pozdravnih nagovorih in kulturnem programu vas vabimo še na kratko
osvežitev. Veselilo nas bo, če se nam boste pridružili.

Za več informacij pred in med prireditvami se obrnite na:
- damjana.kern na ff.uni-lj.si, 031 321 819 (Mladinska poletna šola)
- branka.gradisar na ff.uni-lj.si, 051 416 260 (Poletna šola)
- damjan.huber na ff.uni-lj.si, 041 341 830 (Seminar slovenskega jezika,
literature in kulture)

Predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik red. prof. dr.
Marko Stabej, vodja Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik dr.
Mojca Nidorfer Šiškovič

===

From: Ustanova Igor Grdina <ustanova.igor.grdina na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 24 Jun 2015 11:27:14 +0200
Subject: Razpis za znanstvene monografije

Ustanova Igor Grdina, ustanova za podpiranje knjižnih izdaj na
področju slovenistike in slovenske literarne in glasbene zgodovine
objavlja v skladu s svojim Statutom z dne 3. 2. 2015 in v skladu s
sklepom upravnega odbora ustanove z dne 20. 6. 2015  javni razpis  za
financiranje tiska in postavitve znanstvene monografije s področja
slovenistike in slovenske literarne in glasbene zgodovine. Na razpis
se lahko prijavijo avtorji monografskih del, ki ne bodo financirana iz
drugih javnih virov. Delo lahko izide pri kateri koli založbi, če bo
avtor tako želel, pa bo založnika za izbrano delo pomagala poiskati
Ustanova. Okvirna vrednost razpisa: 2.000 eur.  Kandidati naj pošljejo
besedilo svoje monografije, kratek življenjepis in kontaktne podatke
na naslov: ustanova.igor.grdina na gmail.com . Besedilo monografije mora
biti v formatu .doc(x), ki bo omogočal vnašanje sprotnih komentarjev.

Prijavnih obrazcev ni. Delo bo moralo biti pred objavo recenzirano.
Ustanova bo financirala izdajo enega dela, višino financiranja pa bo
izračunala sama na podlagi ponudb tiskarn in cenika postavljanja
ustrezno urejenega besedila. Prijavitelji se strinjajo, da se rezultat
razpisa javno objavi. Na razpis se ne morejo prijaviti osebe, ki so
sorodstveno povezane z ustanoviteljem ter člani uprave Ustanove ali so
njihovi najožji sodelavci. Ustanova se financira izključno iz donacij
zasebnikov. Ustanovni kapital, ki ga je daroval ustanovitelj prof.
ddr. Igor Grdina, je 20.000 eur. Razpisni postopek vodi uprava
Ustanove, ki jo sestavljajo dr. Kozma Ahačič, Gregor Kita in dr.
Pavlina Bobič. Rok prijave: 15. oktober 2015. Kandidati bodo obveščeni
o izboru najkasneje do 15. novembra 2015.

Kozma Ahačič,
predsednik uprave Ustanove

===

Urška Valenčič Arh, Darko Čuden (ur.), V labirintu jezika / Im
Labyrinth der Sprache (Znanstvena založba FF, Slovenske germanistične
študije, 2015); cena: 24,90 eur.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit