[SlovLit] Slovenski slavistični kongres 2015 -- Slovenščina ima dolg jezik

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jun 23 18:38:09 CEST 2015


From: Petra Jordan <jordan.petra na gmail.com>
Date: Tue, 23 Jun 2015 12:36:36 +0200
Subject: Slovenski slavistični kongres 2015
To: SlovLit <slovlit na ijs.si>

Slavistično društvo Slovenije že pripravlja tradicionalni znanstveni
kongres, ki bo 25. septembra 2015 v Mestnem muzeju Ljubljana. Letos
praznujemo 40-letnico ustanovitve zveze pokrajinskih društev, Zd SdS,
zato bodo v uvodnem delu ta predstavila zgodovino svojega delovanja,
poleg dveh osrednjih plenarnih predavanj o najnovejših odkritjih na
področju jezika in literature pa popoldne načrtujemo še aplikativne
delavnice o slovenščini v šoli.

Okvirni program je spodaj, podrobnejše informacije pa še sporočimo.

10.00 Začetek z uvodnim pozdravom
10.15--12.00 Kratke predstavitve referatov področnih društev
12.00--13.30 Dve plenarni predavanji (jezikoslovno in literarno)

14.00--15.00 Vodeni ogled po Ljubljani/okrogla miza Slovenščina v
zamejstvu -- aktualno stanje
15.30--17.00 Delavnice (izbirno): Hotimir Tivadar: Pravorečje pri
pouku v slovenskih šolah,
Mojca Smolej: O težavah pri pouku skladnje/Alojzija Zupan Sosič (FF
UL): Sodobna slovenska književnost
18.00 Zaključek (večerja v restavraciji Eksperiment, Slovenska cesta
10 s podelitvijo priznanj SdS).

Vabljeni!

Andreja Žele, predsednica SdS
Petra Jordan, tajnica

===

From: Petra Jordan <jordan.petra na gmail.com>
Date: Tue, 23 Jun 2015 13:05:44 +0200
Subject: Slovenščina ima dolg jezik
To: SlovLit <slovlit na ijs.si>

Slavistično društvo Slovenije, sekcija Znanost mladini, objavlja
razpis tekmovanja iz znanja slovenščine v osnovnih in srednjih šolah
za šolsko leto 2015/2016 Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na
filmu 4.

Razpis z vsemi informacijami o tekmovanju in izobraževanjih je
objavljen na spletni strani
https://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/znam , rok za prijavo
mentorjev in somentorjev na tekmovanje in izobraževanja pa je 10.
september 2015.

Mojca Nidorfer, Znanost mladini, SdS


Dodatne informacije o seznamu SlovLit