[SlovLit] Allah -- Tako nam bog pomagaj -- Glagoli čustev

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jul 31 14:31:22 CEST 2014


From: "Lektorsko društvo Slovenije" <lektorji.slovenije na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 30 Jul 2014 15:01:41 +0200
Subject: Re: [SlovLit] Razvezani jezik -- Re: Allah

Lektorji pritrjujemo vsem že pojasnjenim strokovnim izhodiščem za
pravilen zapis Alaha, ob tem tudi razumemo, da želijo pisci v svojih
besedilih izraziti posebno spoštovanje do oseb in pojmov tudi z izbiro
jezikovnih sredstev. Veljavni pravopis določa, da je to jezikovno
sredstvo velika začetnica. Tudi jezikovna praksa in tradicija ne
izkazujeta, da bi se posebno spoštovanje v slovenščini izražalo s
tujejezičnimi oblikami, npr. z dvočrkjem, še posebno če jezikovna
norma narekuje podomačen zapis.

Opažamo, da vsak bolj ali manj tehten argument uporabnikov slovenskega
jezika pogosto prevlada nad jezikovno normo, tako da se pravila
prikrojijo predvsem posameznikovim potrebam. Nekako tako tudi razumemo
zapis Alaha v omenjenem novem prevodu Korana. Po hitrem pregledu
etimologije tega imena še ugotavljamo, da je tokratni zapis Allah
pravzaprav ostal na pol poti: dvočrkje je ostalo, čeprav naj po
slovenskem pravopisu ne bi, oznaka nad drugim a-jem, ki se pojavi v
izvirnem zapisu imena, pa je bila opuščena – verjetno ne zaradi
skladnosti s slovenskim pravopisom, ampak zaradi (prevajalčeve,
urednikove, postavljavčeve, tiskarske?) lagodnosti.

Lektorsko društvo Slovenije
Nataša Purkat, predsednica

===

https://sl.wikiversity.org/wiki/Diplomske_naloge -- tule na Wikiverzi
je zbirka trenutno 76 diplomskih nalog iz slovenske književnosti, ki
so dostopne na domeni http://slov.si/dipl. Avtorje nagovarjam, da s
klikom na <Uredi> sami dopolnite bibliografske podatke o njih. Takale
improvizirana oblika podatkovne zbirke je ob nepripravljenosti UL in
FF, da bi odprli repozitorij za nalaganje diplomskih del, trenutno
edini način za vpogled v končne izdelke naših starih in bolonjskih
diplomantov obeh stopenj. Ker smo se izpod strehe FF preselili k
Arnesu in k neprofitni Wikimediji in ne recimo h komercialnemu Googlu,
bi težko rekli, da gre za privatizacijo podatkovnih zbirk, vendar ob
nedelujočih akademskih mehanizmih misel na "denacionalizacijo" te
vrste ni prav nič zlovešča. Žalostno je pa vendarle.

Iz razlogov, o katerih sem tarnal že lani
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2013/004526.html ,
http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2013/004529.html), počasi
selim celotno svojo digitalno robo s strežnika FF, do katerega od doma
nimam dostopa, k prijaznejšemu Arnesu. Albumi slik so že tam, zdaj so
na vrsti še prezentacije in besedila. Če povezave ne bodo delovale,
ročno spremenite začetek URL-ja v http://slov.si ali
http://slov.si/mh/ in me opozorite na napako, da jo takoj popravim.
Prosim za potrpljenje. -- miran

===

Od: Natasa Jakop <natasaja na zrc-sazu.si>
Datum: 31. julij 2014 14.16
Zadeva: Predavanje (ISJFR)

Poletno deževje nas že kar pošteno jezi, zato se še posebej veselimo
predavanja z naslovom Glagoli čustev v slovenščini: kognitivna
obravnava, ki ga bo imela dr. Agnieszka Będkowska-Kopczyk v
ponedeljek, 4. avgusta, ob 11. uri na Inštitutu za slovenski jezik
Frana Ramovša ZRC SAZU (http://isjfr.zrc-sazu.si/#v).

Glagoli čustev spadajo v skupino mentalnih glagolov, ki že vrsto let
vzbujajo zanimanje jezikoslovcev. Avtorica bo naredila pregled
različnih pristopov k obravnavi temporalne strukture in vzročnosti, ki
jo izražajo tovrstni glagoli, in ocenila njihovo uporabnost za
obravnavo glagolov čustev v slovenskem jeziku. V predavanju bodo
predstavljene glavne predpostavke in prikazani rezultati kognitivne
analize predponskih glagolov čustev v slovenščini.

Dr. Agnieszka Będkowska-Kopczyk, slavistka in slovenistka,
jezikoslovka in prevajalka, je leta 2000 doktorirala na Šlezijski
univerzi v Katovicah. Je avtorica knjige Jezikovna podoba negativnih
čustev v slovenščini: Kognitivni pristop (Ljubljana: Študentska
založba, 2004). Predavala je na slovenistiki v Katovicah,
Biełsko-Białi, od oktobra 2014 pa bo predavala na graški slovenistiki.

Predavanje bo v sejni sobi Dialektološke sekcije (4. nadstropje) na
Novem trgu 4 in bo v slovenščini. Vljudno vabljeni!

Prisrčen pozdrav!
Nataša Jakop


Dodatne informacije o seznamu SlovLit