[SlovLit] Razvezani jezik -- Re: Allah

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jul 30 13:50:54 CEST 2014


From: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 30 Jul 2014 07:36:20 +0000
Subject: Razvezani jezik

Ali ste vedeli kaj je čikoperc? To je v stari ljubljanščini pepelnik
moje babice, je zapisal soustvarjalec prostega slovarja žive
slovenščine Razvezani jezik. V njem boste našli še številne druge
izraze poulične slovenščine kot so: gumištrudl, babenberg,
enoluknjičar in filutek. V desetih letih so anonimni pisci v ta
spletni slovar prispevali skoraj štiri tisoč gesel. Pri projektu so
izdali tudi slovar v knjižni obliki in mu dali oznako Creative
Commons. O Razvezanem jeziku smo se pogovarjali s soustanoviteljico
projekta Alenko Pirman in jezikoslovko Kajo Dolar. Povezava do oddaje:
http://4d.rtvslo.si/#arhiv/jezikovni-pogovori/174288709

===

Od: Helena Dobrovoljc <Helena.Dobrovoljc na zrc-sazu.si>
Datum: 30. julij 2014 13.17
Zadeva: Re: [SlovLit]: Allah
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004887.html)

Potem ko sva s kolegom Petrom Weissom v jezikovni svetovalnici
podvomila v brezizjemno podomačevanje imen vladarjev, saj slovenska
jezikovna skupnost to izjemo ob nizozemski kraljici Beatrix in pravkar
abdiciranem Juanu Carlosu uresničuje že nekaj desetletij, sva bila
najprej deležna »šeškanja« lektorske službe RTV, zdaj pa se
pravopiscem očita še obotavljivost ... neodločnost, morda tudi
jezikovnokulturna neozaveščenost. Če je merjenje jezikovne kulture
povezano z jezikovno pravilnostjo, slednjo pa radi enačimo s slovnično
in pravopisno ustreznostjo, naj spomnim, da slovenski pravopisi (SP)
imen vladarjev nikoli niso slovenili brezizjemno: SP 1962 govori o
podomačevanju »nekaterih imen vladarjev«, po SP 2001 pa podomačujemo
»večino« imen vladarjev. V jezikovni svetovalnici smo pojasnili, da je
pravilo ohlapno, saj ne upošteva, da so se dolgo podomačevala imena
vseh članov vladarskih družin (cesar Karel je imel ženo Cito in sina
Ota Habsburškega, čeprav Oto ni nikoli postal cesar). Tudi angleškega
prestolonaslednika Charlesa bi naša občila lahko že danes imenovala
Karel, tako kot je bila tudi njegova teta Margaret poslovenjena v
Margareto, četudi ni postala nikoli kraljica. Po drugi strani ne bolj
ne manj »svetovljanski« jezikoslovci ob kronanju Juana Carlosa I. niso
protestirali in zahtevali preimenovanja v Ivana ali Janeza Karla.

Vsekakor je v sodobnem času slovenjenja osebnih imen vse manj.
Zgodovinske vladarske naslove in vzdevke (npt. Kar el II. Plešasti,
Ivana Blazna, Rihard Levjesrčni ...) ohranjamo kot zgodovinska imena v
obliki, ki smo jo posvojili v večstoletni praksi, a jih ne izumljamo
na novo. To velja tudi za nevladarska imena. Pravopisno favorizirani
Petrarka se danes vse bolj umika izvirnemu Petrarci, saj tudi
pripadajočega imena Francesco ne domačimo v Frančesko. Spet drugačna
so imena papežev, ki si novo ime izberejo šele ob naznanitvi.
Okoliščin je podomačevanja je torej precej in treba jih je upoštevati.

Na srečo je tako, da jezikovne kulture govorcev slovenščine ne moremo
meriti s številom podomačenih imen. Pravopisna pravila pa lahko
odgovorno aktualiziramo le, če jezikovne navade opazujemo objektivno –
take, kot v resnici so.

Helena Dobrovoljc
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

---

Od:  <vlado na zrc-sazu.si>
Datum: 30. julij 2014 13.44
Zadeva: Re: Allah

V zvezi s prevajanjem Korana se je za zacetek poucno ustaviti ob znanem
arabskem reku: la ilaha illa-l-lah, ki pomeni dobesedno Ni ga boga razen
Boga. V danem reku je namrec beseda ilah splosno ime za boga oziroma
bostvo, medtem ko je z dolocnim clenom (a)l- rabljena oblika (a)l-lah lastno
ime za Boga z veliko zacetnico. V tem smislu se tudi prvi stavek Korana b-
ismi-l-lahi-r-rahmani-r-rahim v ceskem prevodu Ivana Grbka iz leta 1972
glasi Ve jmenu Boha milosrdneho, slitovneho, medtem ko se v bosanskem
prevodu Besima Korkuta iz leta 1989 glasi U ime Allaha, Milostivog,
Samilosnog!

Vlado Nartnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit