[Solomonov Seminar] 110. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik at ijs.si
Sat Feb 22 01:20:33 CET 2003


Vabim vas na 110. Solomonov seminar, ki bo v torek, 
25. februarja 2003 ob 13. uri v Veliki predavalnici IJS.
Posnetki in materiali preteklih seminarjev so dostopni 
na http://solomon.ijs.si/ (naslov je obcasno nedosegljiv
zaradi popravila racunalnika).

Tokrat se bomo pogovarjali o napovedovanju potresov.
Boriz Zmazek je kot stranski produkt meritev in napovedovanja
radona opazil, da napovedovanje odpove v dneh pred potresi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Boris Zmazek
Ugotavljanje vpliva seizmicne aktivnosti na
koncentracijo radona v talnem zraku

Radon (219Rn, 220Rn in 222Rn) je radioaktiven zlahten plin, ki 
nastaja v kamninah z radioaktivnim razpadom radija v uranovi, 
torijevi in aktinijevi razpadni verigi. Iz zemlje prihaja na povrsje z 
difuzijo in konvekcijo ali kot komponenta nosilnih plinov in tekocin. 
Na njegov transport vplivajo poleg radioaktivnega razpada in geoloske 
zgradbe tal tudi hidrometeoroloski parametri, kot so: temperatura tal in 
zraka, vlaznost tal, zracni tlak, padavine, veter in drugi. Samo 222Rn ima 
dovolj dolgo razpolovno dobo, 92 ur, da ga lahko merimo na povrsini. 
Pokazalo se je, da imajo velik ucinek na transport radona tudi pojavi v 
zemeljski skorji, ki spremljajo potrese. Ce merimo vsebnost radona v 
termalni vodi ali v talnem zraku, lahko opazimo nenadne spremembe, 
ki jih ne moremo pojasniti z hidrometeoroloskimi vplivi, ampak jih morda 
lahko pripisemo potresu.
 
V okviru svoje doktorske teme ze od leta 1999 merim koncentracijo radona 
v zraku v 6 vrtinah (na globini 60-90 cm) vzdolz prelomnice Orlica v Krski 
kotlini. Pri ovrednotenju podatkov sem doslej uporabljal graficne metode, 
ki pa zaradi velikega stevila parametrov niso dovolj uspesne. Zato sem vkljucil 
v obdelavo tudi metode strojnega ucenja.  Na seminarju bom predstavil uporabo
regresijskih dreves pri identifikaciji tistih anomalij radona, ki bi jih smel izkljucno 
pripisati seizmicni aktivnosti. Od uporabljenih metod so se najbolje izkazala 
modelna drevesa. Model napove koncentracije radona na osnovi hidrometeoroloskih 
podatkov. Izracunane (napovedane) koncentracije radona primerjam z izmerjenimi. 
Ujemanje je dobro v obdobjih, ko ni potresov (na podatkih za ta obdobja smo 
program 'naucili' napovedovati koncentracijo radona) in se znatno poslabsa nekaj 
dni pred potresom ali med samim potresom.


More information about the Solomonov-seminar mailing list