[Solomonov Seminar] Zanimiva dogodka

Marko Grobelnik marko.grobelnik at ijs.si
Mon Feb 24 22:06:27 CET 2003


Opozoril bi na dve predavanji, ki bi uteganila zanimati bralce te liste.
Oba dogodka sta v sredo 26. februarja.

Prvi dogodek je predavanje zelo znanega profesorja iz Carnegie Mellon University
ob podelitvi castnega doktorata univerze v Ljubljani:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dana S. Scott (Carnegie Mellon University)
SOCIAL CONSTRUCTIVISM AS A PHILOSOPHY OF MATHEMATICS?
Sedez Univerze v Ljubljani, zbornicna dvorana, sreda, 26.2.2003 ob 11h
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Drugi dogodek je ponovitev seminarja na temo analize projektov 5OP,
ki smo jo izdelali na IJS za Evropsko komisijo:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Marko Grobelnik (IJS)
Analiza projektov 5OP - projekt Project-Intelligence
FMF, Jadranska 21, predavalnica M2, sreda, 26.2.2003 ob 18h
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kraj predavanja: Sedez Univerze v Ljubljani, zbornicna dvorana
Cas predavanja: Sreda, 26.2.2003 ob 11h

    SOCIAL CONSTRUCTIVISM AS A PHILOSOPHY OF MATHEMATICS?

              Dana S. Scott

           Carnegie Mellon University

             Pittsburgh, PA, USA

POVZETEK:
No one denies that social constraints, social pressures, and
social prejudices influence the development of science, often in very
powerful ways. They have done so in the past and certainly do so
today. No one denies that to understand mathematics as a scientific
activity, it is absolutely necessary to to find out what real
mathematicians actually do and how they communicate about it. (That
is somewhat easier to do for the contemporary scene than it is for
past centuries or millennia! Unfortunately there is a lot of made-up
history written, or at least misinterpreted history.) But does a
catalog of these influences and practices, interesting as they might
be, tell us what mathematics is as a subject? It is a debate that
both mathematicians and logicians should pursue.
----------------------------------------------------------------------

FMF, Jadranska 21, predavalnica M2, sreda, 26.2.2003 ob 18h
Marko Grobelnik:
    Analiza projektov 5OP - projekt Project-Intelligence

Tokratni seminar bo predstavil projekt Project-Intelligence, ki smo 
ga izvedli za Direktorat za znanost v okviru Evropske komisije. 
Gre za analizo projektov 5. okvirnega programa iz podrocja 
informacijskih tehnologij (IST). Baza je obsegala okrog 2800 projektov, 
ki jih je v zadnjih treh letih financirala EC, v njih pa nastopa 
okrog 8000 institucij. Analizirali smo naslednja vprasanja:
- analiza sodelovanja (kdo s kom sodeluje na katerih temah?)
- identifikacija konzorcijev in klik v projektih
- profiliranje institucij, drzav, tematik po raznih kriterijih
- simulacija 6OP na podlagi informacij iz 5OP
- informativna vizualizacija rezultatov
Za analizo smo uporabili metode izkopavanja znanja iz besedil (text-mining), 
analize omrezij (link analysis), in vizualizacije visoko-dimenzionalnih podatkov.
Rezultati se nahajajo na spletni strani http://pi.ijs.si/
More information about the Solomonov-seminar mailing list