[Solomonov Seminar] 107. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik at ijs.si
Fri Jan 24 23:52:53 CET 2003


Vabim vas na 107. Solomonov seminar, ki bo v torek, 
28. januarja 2003 ob 13. uri v sejni sobi E8 na IJS. 
Posnetki in materiali preteklih seminarjev so dostopni 
na http://solomon.ijs.si/.

Tokratna tema bo posvecena postopkom, ki jih
uporabljamo, ce zelimo racunalnik pripraviti do tega,
da igra igre. Pred 20 leti je bilo to podrocje precej
razvito in pomembno v umetni inteligenci, ker gre
za soroden problem kot je npr. avtomatsko planiranje 
ali izdelava strategij za resevanje problemov. 
Mitja Lustrek nam bo predstavil osnovne prijeme
pri racunalniskem igranju iger - demonstriral pa jih bo 
na lastnem sistemu za igranje taroka.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mitja Lustrek (IJS):
      Racunalnisko igranje iger s kartami

Racunalnisko igranje iger s popolno informacijo (kakrsna je denimo sah) 
je dokaj dobro raziskano, igranje iger z nepopolno informacijo (kamor povecini 
sodijo igre s kartami), pa precej manj. Zato sem se sam se posvetil drugim, 
posebej taroku. Klasicna metoda za racunalnisko igranje iger - drevo igre in 
njegovo preiskovanje z algoritmom alfa-beta - je uporabna na obeh podrocjih, 
le da moramo pri igrah z nepopolno informacijo obravnavati razlicne moznosti 
za stanje igre, kar najveckrat storimo z vzorcenjem Monte Carlo. Opisal bom 
algoritem alfa-beta, razlozil razlicne izboljsave (tako splosno poznane, kot tudi 
ne cisto obicajno rabo transpozicijske tabele) in pokazal, kaksen vpliv imajo na 
ucinkovitost preiskovanja. Predstavil bom tudi vzorcenje Monte Carlo ter kako 
se ti dve metodi in se nekatere druge uporabijo za igranje taroka.
 
Domaca stran programa Silicijasti tarokist:
http://tarok.bocosoft.com

Direktna povezava do clanka:
http://tarok.bocosoft.com/dl/racunalnisko_igranje_iger_s_kartami.zip
More information about the Solomonov-seminar mailing list