[Solomonov Seminar] 108. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik at ijs.si
Mon Feb 3 11:23:56 CET 2003


Vabim vas na 108. Solomonov seminar, ki bo v torek, 
4. februarja 2003 ob 13. uri v Veliki predavalnici IJS. 
Posnetki in materiali preteklih seminarjev so dostopni 
 na http://solomon.ijs.si/ - naslov je obcasno nedosegljiv
zaradi popravila racunalnika.
 
Na seminarju bom predstavil analizo, ki smo jo na IJS
opravili za Evropsko komisijo na temo analize podatkov
o projektih 5. okvirnega programa. Rezultate so na EC potrebovali
za izdelavo strategij za 6. okvirni program. Analize vsebujejo
precej zanimivih rezultatov, predvsem slikovno atraktivnih.
Projektna spletna stran je na naslovu http://pi.ijs.si/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Marko Grobelnik:
        Analiza projektov 5OP - projekt Project-Intelligence

Tokratni seminar bo predstavil projekt Project-Intelligence, ki smo 

ga izvedli za Direktorat za znanost v okviru Evropske komisije. 

Gre za analizo projektov 5. okvirnega programa iz podrocja 

informacijskih tehnologij (IST). Baza je obsegala okrog 2800 projektov, 

ki jih je v zadnjih treh letih financirala EC, v njih pa nastopa 

okrog 8000 institucij. Analizirali smo naslednja vprasanja:

- analiza sodelovanja (kdo s kom sodeluje na katerih temah?)

- identifikacija konzorcijev in klik v projektih

- profiliranje institucij, drzav, tematik po raznih kriterijih

- simulacija 6OP na podlagi informacij iz 5OP

- informativna vizualizacija rezultatov

Za analizo smo uporabili metode izkopavanja znanja iz besedil (text-mining), 

analize omrezij (link analysis),  in vizualizacije visoko-dimenzionalnih podatkov.

Rezultati se nahajajo na spletni strani http://pi.ijs.si/More information about the Solomonov-seminar mailing list