[Solomonov Seminar] 106. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik at ijs.si
Sat Jan 18 14:29:52 CET 2003


Vabim vas na 106. Solomonov seminar, ki bo v torek, 
21. januarja 2003 ob 13. uri v Veliki predavalnici IJS. 
Posnetki in materiali preteklih seminarjev so dostopni 
na http://solomon.ijs.si/.

Tokrat nam bo Aleks Jakulin podrobneje predstavil svoje
magistrsko delo na temo odkrivanja soodvisnosti oz. 
interakcije med atributi (spremenljivkami) v podatkih 
s ciljem, da zgradimo tocnejsi ali bolj razumljiv model,
ki pojasnjuje podatke, ki jih analiziramo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aleks Jakulin (FRI):
          Interakcije med atributi v strojnem ucenju

V strojnem ucenju smo v glavnem predpostavili eno od dveh moznosti: 
a), da so vsi atributi neodvisni in uporabili metode kot so naivni 
Bayesov klasifikator, logisticna regresija ali linearni SVM. 
Ali b), da so atributi v osnovi med seboj odvisni, ter uporabili pravila, 
klasifikacijska drevesa ali metode najblizjih sosedov. Zadnje case 
pa dobre rezultate dajejo postopki, ki nekako mesajo oba pristopa, 
vendar ponavadi kar nakljucno, brez razumevanja pojavov v ozadju. 
Za vse postopke se tudi uspesno uporablja metode za odstranjevanje 
nepomembnih atributov, ki paradoksalno dosezejo boljse rezultate 
s tem, da uporabne podatke zavrzejo. Le zakaj?
 
Ze nekaj casa je znano, da se med nekaterimi atributi `nekaj dogaja'. 
Tem odnosom smo pravili interakcije, ne da bi se vanje posebej 
poglabljali. V tem seminarju bo predstavljena okvirna definicija 
interakcij in hevristika za odkrivanje le-teh, ki predstavlja manj 
kratkovidno posplositev informacijskega prispevka. Pokazali bomo, 
kako nam interakcijska analiza z graficnim prikazom interakcij v 
domeni pomaga preucevati odnose med atributi. Orisali bomo tudi, 
kako nadgradimo osnovne postopke naivnega Bayesovega 
klasifikatorja, logisticne regresije ter linearnega SVM z upostevanjem 
interakcij. Ves cas bomo zagovarjali verjetnostni pristop h klasifikaciji, 
kjer klasifikator poskusa oceniti svojo negotovost glede razreda 
nekega primera.More information about the Solomonov-seminar mailing list