[Solomonov Seminar] 56. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik@ijs.si
Sun, 14 Oct 2001 23:37:01 +0200


Vabim vas na 56. Solomonov seminar, ki bo
v torek (16.10.2001) ob 13h v veliki predavalnici IJS.

Po bolj znanstvenih vsebinah v prvih petih jesenskih
seminarjih bomo tokrat skocili na podrocje racunalnisko
generirane umetnosti. Bogdan Soban bo predstavil
svojega in tuje pristope k generativni umetnosti.
...za pokusino pokukajte na naslov http://www.soban-art.com/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bogdan Soban:
            GENERATIVE ART - 
      Aplikacija umetne kreativnosti pri generiranju slik

Seminar bo potekal v treh delih in sicer:

 

1. Kratka teoretska izhodisca in primeri iz sveta

- kreativnost in umetna kreativnost

- znacilnosti genetskega programiranja

- opis generativne metode

- tipi programskih kod

- podrocja uporabe generativne metode

- primeri iz sveta

2. Lastne izkusnje z metodo GA

- prvi generativni programi

- predstavljeni likovni ciklusi

- algoritemski programi

- vkljucevanje kinematskih sistemov

- tehnicni podatki

3. Demonstracija delovanja programov oziroma prikaz

generiranja slik v zivo, kjer bodo prisotni lahko

z izbiro trenutka zagona generativnega programa, odigrali

vlogo avtorja slike.

 

Veliko informacij o generative art metodi (konference, projekti, 

teksti, avtorji, linki itd) ja moc najti na spletni strani

razvojnega laboratorija Politehnike v Milanu na naslovu

http://www.generativeart.com

 

Kratek opis metode in nekaj primerov mojih slik je na moji

spletni strani http://www.soban-art.com