[Solomonov Seminar] 55. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik@ijs.si
Mon, 8 Oct 2001 01:09:47 +0200


Vabim vas na 55. Solomonov seminar, ki bo
v torek (9.10.2001) ob 13h v veliki predavalnici IJS.

Tokratni seminar je namenjen predvsem tistim, ki imajo namen 
prijavljati evropske projekte in sodelovati v njih. Govorili bomo
o projektu SolEuNet, po katerem se tudi imenuje ta serija seminarjev.
Namen je predstaviti kako poteka prijavljanje, pridobitev
in izvajanje takih projektov iz strani ljudi, ki to pocno zadnji 2 leti.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Marko Bohanec, Marko Grobelnik, Nada Lavrac,
Dunja Mladenic, Tanja Urbancic:

   Predstavitev 5OP-Eu projekta SolEuNet

5. okvirni program evropskih projektov je prinesel
Slovencem kar nekaj sodelovanja na projektih - pri 
enem R&D projektu pa smo postali tudi koordinatorji: 
pri projektu SolEuNet (http://SolEuNet.ijs.si/). 

Na seminarju bomo predstavili projekt z vsebinskega in
organizacijskega vidika. Prikazali bomo, kako je projekt 
potekal od ideje preko prijave, sprejema in pogajanj do 
izvajanja, ter tezave, ki se ob tem pojavljajo.

Predstavili bomo tudi vsebino projekta, katerega glavne
znacilnosti so:
* skupna vrednost 3M eurov
* stevilo partnerjev: 12 institucij iz 7 drzav
* trajanje: 3 leta
* vsebina: ustanovitev virtualnega podjetja za trzenje
      akademskega znanja iz podrocij analize podatkov 
      in podpore odlocanja (Data-Mining & Decision-Support)