[Solomonov Seminar] Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik@ijs.si
Sun, 21 Oct 2001 22:02:08 +0200


Tokratni Solomonov seminar odpade zaradi konference
"Informacijska druzba 2001", ki jo organiziramo v okviru
sejma Infos v Cankarjevem domu (http://ai.ijs.si/is/is2001/index01.html).

Vstop na predavanja je brezplacen (...po tem ko placate vstopnino za Infos).

Posebej bi opozoril na predavanja na temo Data-Mininga in Decision Supporta,
ki se bodo odvijala v ponedeljek, torek in sredo (22., 23. in 24. oktobra):

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ponedeljek, 22. oktober 2001/ Monday, 22nd October 2001

14:30 - 16:00
Marko Grobelnik - Pregled podrocja Data-Mining
Dunja Mladenic, Marko Grobelnik - Pregled podrocja Text/Web Mining

16:30 - 18:00
Marko Bohanec - What is Decision Support?
Maja Skrjanc, Tanja Urbancic, Peter Flach -
    Web-based overview of data mining and decision support courses

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Torek, 23. oktober 2001

14:30 - 16:00
Bojan Cestnik, Marko Bohanec -
   Decision Support System for Housing Loan Allocation
Steve Moyle, Ashwin Srinivasan -
   Classificatory Challenge-Data Mining: A recipe
Saso Dzeroski, Dimitar Hristovski, Borut Peterlin -
   Predicting the Severity of the Clinical Phenotype of Male Infertility for Patients with
   Y-Chromosome Deletions by Using Data Mining
Petr Aubrecht, Filip Zelezný, Petr Miksovský, Olga Stepánková -
   Progress in SumatraTT: ILP connectivity and more new features

16:30 - 18:00
Belinda Thom -
   Machine Learning Techniques For Real-Time Improvisational Solo Trading
Tanja Urbancic, Marko Bohanec, Branko Kontic -
   Collaborative Learning in Environmental Decision Making
Nada Lavrac, Marko Bohanec -
   Aspects of Data Mining and Decision Support Integration

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sreda, 24. oktober 2001

14:30 - 16:00
Hendrik Blockeel, Jan Struyf -
   Deriving Biased Classifiers For Better ROC Performance
Maja Skrjanc, Marko Grobelnik, Darko Zupanic -
   Mining the Slovenian media space data
Masayuki Kessoku, Masafumi Koyama, Hisatoshi Mochizuki, Kazuhiko Tsuda -
   The Information Sharing System With The Distributed Processing
Dunja Mladenic, William F. Eddy, Scott Ziolko -
   First Steps in Data Mining of Millions of baskets

16:30 - 18:00
Bernard Zenko, Ljupco Todorovski, Saso Dzeroski -
   A comparison of stacking with meta decision trees to other combining methods
Marko Grobelnik - Technical Level Standards for Data Mining
Janez Brank - Machine Learning on Images
Vladimir Batagelj - Information visualization