[Solomonov Seminar] 54.Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik@ijs.si
Mon, 1 Oct 2001 12:23:41 +0200


Vabim vas na 54. Solomonov seminar, ki bo
v torek (2.10.2001) ob 13h v sejni sobi E8 (IJS).

Tokratni seminar je ze kar tradicionalen - Bogdan FIlipic
vsako leto pripravi "update" dogajanja v podrocjih
evolucijskega racunanja - obicajno (tako kot letos) je ta 
seminar zgodaj jeseni, ko so Bogdanovi vtisi iz poletnih 
konferenc se svezi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bogdan Filipic: 
          Kaj je novega v evolucijskem racunanju?

Povzetek:

O metodah evolucijskega racunanja, kot so genetski algoritmi in
genetsko programiranje, cedalje pogosteje beremo v strokovni 
literaturi in se z njimi srecujemo v praksi. V akademski sferi 
se rastoca popularnost podrocja kaze v mnogih znantvenih 
srecanjih, novih knjigah in revijah, njegovo prakticno vrednost
pa potrjujejo uspesna nova podjetja, programska orodja in zahtevne
aplikacije. Na seminarju bomo povzeli dogajanje na tem podrocju
v zadnjem casu skozi prizmo konference GECCO 2001, nekaterih
odmevnejsih objav in informacij iz poslovnega sveta. Nekaj poudarkov:

- evolucijski algoritmi za veckriterijsko optimiranje, 
- resevanje dinamicnih (casovno odvisnih) problemov,
- odkrivanje cloveku konkurencnih resitev z genetskim programiranjem,
- interaktivna evolucija v nacrtovanju, 
- novi reultati v razporejanju opravil,
- ...