[Solomonov Seminar] 37. in 38. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik@ijs.si
Sun, 11 Mar 2001 20:49:33 +0100


Vabim vas na 37. in 38. Solomonov seminar, ki bosta
v torek (13.3.2001) ob 13h v sejni sobi IJS in 
v sredo (14.2.2001) ob 13h v veliki predavalnici IJS.

Prvi seminar (v torek) bo imel Andrej Orel iz Maranda, ki bo
predstavil pojem virtualnega podjetja: kaj je to, kako so 
organizirana, kako delujejo, ipd.

Drugi seminar (v sredo) bo imel nas gost, profesor iz Japonske,
Toshihiko Ono na temo resevanja problemov 2D razrezov z 
genetskimi algoritmi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Andrej Orel:
           Resnicnost navideznih podjetij 

Zasnov navideznih podjetij je skoraj toliko kot njihovih tvorcev, zato zanje obstaja tudi 
vecje stevilo definicij. Ena izmed zelo preciznih in hkrati vseobsegajocih pravi, da je 
navidezno podjetje zacasni konzorcij podjetij, ki zdruzujejo sredstva in vire ter so 
medsebojno povezana z racunalniskimi omrezji, zaradi boljsega odziva poslovnim 
priloznostim. V tej definiciji se skriva njihova spretnost; gibcnost, zivahnost, delavnost 
ali s skupnim tujim izrazom - agilnost. Ko je poslovna priloznost mimo oziroma je delo 
opravljeno se navidezno podjetje razpusti, ceprav njihovi clani obstajajo tudi v bodoce in 
bodo verjetno sodelovali v drugih dinamicnih zdruzbah. Ko se poslovna priloznost pojavi, 
je potrebno izredno hitro nacrtovati naslednje korake. V vecini primerov se elementi 
nove zdruzbe povezejo okoli tvorca navideznega podjetja, obstajajo pa tudi nacini, kjer 
vloga tvorca dinamicna in v casu priprave in zivljenja navideznega podjetja prehaja med 
clani. Za neproblematicno delovanje navideznega podjetja je potrebno dolociti sticne 
tocke in medsebojne odnose, ki pokrivajo naloge, vloge, financne vidike in nenazadnje 
probleme intelektualne lastnine. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Application of Genetic Algorithms to Two-Dimensional Cutting
 
          Professor Toshihiko Ono
      Department of Computer Science and Engineering
         Fukuoka Institute of Technology
            Fukuoka, Japan

Abstract - We have been studying application of genetic algorithms 
to various applications. Taking this opportunity, I would like to 
introduce one of them, the application of genetic algorithms to 
two-dimensional cutting. My talk includes the following two topics. 
   The first topic is the application to optimal cutting of free 
pattern. The object of the study is to investigate the method to 
arrange various shape of parts on a sheet so that the required sheet 
becomes minimal. There is no restriction to the shape of the parts. 
The method can be used in the clothing process and also in the sheet 
metal cutting process.
   The second topic is how to cut various size of rectangular parts 
from a sheet by the Guillotine cutting so that the minimum amount of 
waste is achieved. The condition of being able to do Guillotine 
cutting gives a constraint to the arrangement of parts on the sheet. 
By expressing the layout of the parts on a sheet by using two 
operators and applying the genetic algorithms, we have succeeded to 
resolve the problem.  
   To the above problems, the genetic algorithms in collaboration 
with part arrangement algorithms specially designed for each 
application are used.