[Solomonov Seminar] Solomonov seminar tokrat odpade

Marko Grobelnik Marko.Grobelnik@ijs.si
Mon, 19 Mar 2001 01:53:33 +0100


Solomonov seminar tokrat odpade, ker so na Institutu te dni 
t.i. Stefanovi dnevi, kar pomeni, da je polno takih in drugacnih 
prireditev (http://www.ijs.si/ijs/st_dnevi2001.html). 
V terminu Solomonoveg seminarja  (torek ob 13h)
je v veliki institutski predavalnici zanimivo predavanje: 

STRATEGIJE FINSKE VLADE ZA POSPESEVANJE NOVEGA 
GOSPODARSTVA S FINANCIRANJEM RAZISKAV IN RAZVOJA

PROF. DR. MARJA MAKAROW
Program in Cellular Biotechnology, Institute of Biotechnology, Helsinki, Finska

V zgodnjih devetdesetih letih je Finska padla v resno recesijo, katere vzrok je 
bil predvsem razpad Sovjetske zveze. Posledica tega je bila prekinitev izvoza 
finskih proizvodov, zlasti manj kakovostnih, ki so jih tja izvazali v velikih mnozinah. 
Finska vlada se je odlocila, da bo mocno podprla nastanek novih industrij in 
novega gospodarstva, ki bodo temeljili na znanju. Povecala je vlaganja v osnovne 
raziskave, ustvarila razmere za prenos novih tehnologij in za investicije rizicnega 
kapitala. Posledica teh prizadevanj je bil ociten napredek pri kvaliteti raziskav. 
Na podrocju biotehnologije se vedno pricakujejo vecje uspehe, medtem ko so 
se pricakovanja na podrocju informacijske tehnologije ze izpolnila.