[Solomonov Seminar] 36. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik@ijs.si
Sat, 3 Mar 2001 18:26:54 +0100


Vabim vas na 36. Solomonov seminar, ki bo
torek (6.3.2001) ob 13h v sejni sobi E8 (IJS).

Tokratni seminar bo nadaljevanje seminarja izpred 14 dni
na temo odlocitvene analize. Od zadnjic nam je Mare Bohanec
ostal se dolzan odgovor na vprasanje: "Kaj je sploh odlocitvena analiza?"
Zacetek seminarja bo torej posvecen uvodu v odlocitveno analizo, 
v nadaljevanju pa bo Mare predstavil se preostala dva programa 
s podrocja odlocitvene analize, ki se ju je namenil pokazati ze zadnjic: 
(1) program Analytica za delo z diagrami vpliva in 
(2) program DecisionPro za gradnjo splosnih racunskih modelov.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Marko Bohanec:
               Trije programi s podrocja odlocitvene analize (2. del)

Odlocitvena analiza (Decision Analysis) je eden od bolj znanih pristopov, ki se
uporablja pri podpori zahtevnih odlocitvenih procesov. Temelji na sistematicni
analizi odlocitvenega problema in gradnji odlocitvenih modelov, kot so
odlocitvena drevesa, diagrami vpliva ali vecparametrski modeli. Taksni modeli se
potem uporabljajo za vrednotenje in vsestransko preucevanje moznih odlocitev ter
za izbor, razlago in utemeljitev najboljsih. Na seminarju bodo okvirno
predstavljeni trije novejsi racunalniski programi s tega podrocja: (1) DATA za
delo z odlocitvenimi drevesi, (2) Analytica za delo z diagrami vpliva ter (3)
DecisionPro za gradnjo splosnih racunskih modelov.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~