[SlovLit] Polidipsija -- Oddaja prispevka za revijo Slovenski jezik -- Novo v DSP

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Čet Dec 17 19:42:59 CET 2020


https://sl.wikipedia.org/wiki/Polidipsija -- polidipsija 'neustavljiva
žeja' (gl. tudi https://wordsmith.org/words/polydipsia.html); besede
na Franu še ni, naj bo, jo potrebujemo.

===

From: "Duša Race" <drace na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 17 Dec 2020 17:35:56 +0100
Subject: Oddaja prispevka za revijo  Slovenski jezik / Slovene
Linguistic Studies

Mednarodna revija Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies zbira
prispevke za naslednjo številko do 19. februarja 2021.

Prispevke lahko pošljete na naslov mija.michelizza na zrc-sazu.si oziroma
grant_lundberg na byu.edu, vse potrebne informacije in navodila za avtorje
dobite na spletni strani http://sjsls.byu.edu/

Znanstvene članke praviloma recenzira en slovenski in en tuj recenzent,
ocene znanstvenih monografij, razmišljanja in podobno pa se pripravi v
dogovoru z urednikoma. Jezik prispevkov je  poljuben, prevladujeta pa
slovenski in angleški jezik.

Revija je objavljena tako v tiskani kot v prosto dostopni elektronski
obliki (CC BY), od leta 2015 pa je uvrščena tudi v Scopus.

Kozma Ahačič in Grant Lundberg, urednika
Mija Michelizza in Duša Race, tehnični urednici

===

From: "Društvo slovenskih pisateljev" <obvestila na drustvo-dsp.si>
To: <slovlit-bounces na ijs.si>
Date: Thu, 17 Dec 2020 13:51:21 +0000
Subject: Novo vodstvo Društva slovenskih pisateljev

Spoštovani, obveščam vas, da je z razglasitvijo rezultatov
korespondenčnih volitev upravnih organov Društva slovenskih pisateljev
na virtualnem članskem sestanku, ki ga je društvo izvedlo včeraj, 16.
decembra 2020, DSP dobilo novo vodstvo, ki bo društvo vodilo v
naslednjem 3-letnem mandatu.  Društvo slovenskih pisateljev bodo do
decembra 2023 vodili organi v sledeči sestavi: Ponovno potrjeni
PREDSEDNIK DSP je Dušan Merc, UPRAVNI ODBOR DSP sestavljajo:
Veronika Dintinjana, Majda Koren, Peter Kovačič Peršin, Tone Peršak,
Zoran Pevec, Sebastijan Pregelj, Andrej E. Skubic, Magdalena Svetina
Terčon, Suzana Tratnik, Jani Virk. NADZORNI ODBOR DSP sestavljajo:
Edelman Jurinčič, Maja Razboršek, Peter Rezman. ČASTNO RAZSODIŠČE DSP
sestavljajo: Matjaž Hanžek, Milan Jesih, Dragica Potočnjak.

Lep pozdrav,
pisarna DSP


Dodatne informacije o seznamu SlovLit