[SlovLit] Prevajalski seminar -- Ekofeminizem -- Urban Jarnik in ilirščina

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Tor Dec 8 19:01:10 CET 2020


From: DSKP <dskp na dskp-drustvo.si>
To: SlovLit  <slovlit na ijs.si>
Date: Tue,  8 Dec 2020 09:42:30 +0000
Subject: 10. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti:
spletna izvedba, 9. 12. – 12. 12. 2020
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2020/007198.html)

Program po dnevih in reference slovenskih strokovnih sodelavcev:
https://dskp-drustvo.us3.list-manage.com/track/click?u=849d14564cac6ac9033e26668&id=844fef9943&e=c575a01b5a

===

From: "Natalija Ulčnik" <natalija.ulcnik na um.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 8 Dec 2020 12:59:34 +0000
Subject: Vabilo Slavističnega društva Maribor

Slavistično društvo Maribor vabi na predstavitev zbornika
Ekofeminizam: između zelenih i ženskih studija, ki sta ga uredila mag.
Goran Đurđević in prof. dr. Suzana Marjanić. Predstavitev lahko
spremljate v torek, 15. decembra 2020, ob 10. uri v okolju MS Teams.

Zbornik Ekofeminizam: između zelenih i ženskih studija je eno od
temeljnih del ekofeminizma na Hrvaškem in v jugovzhodni Evropi ter
prinaša znanstvene prispevke s področij humanistike in družboslovja,
kakor tudi ekofeministična prozna in pesniška besedila. V zborniku je
uporabljen intersekcijski pristop, ki upošteva presečišča med
seksizmom, rasizmom, klasizmom in okoljsko destrukcijo. Avtorice in
avtorji prispevkov prepoznavajo intersekcijskost odnosov moči in
izražajo potrebo po redefiniciji človeškega, s tem pa nakazujejo
pomembno posthumanistično razliko med ekofeminizmom in večino
feminizmov. Zbornik povezuje teoretski ekofeminizem z aktivističnim in
postavlja v ospredje perspektive ekofeminizmov v 21. stoletju. Posveča
se odzivom ekofeminizmov na izzive globalizacije, protimigrantskega in
protibegunskega rasizma ter klimatske krize, poudarja pa tudi potrebo
po prenosu ekofeminističnih vsebin v študijski proces in šolske
kurikule.

Dogodek lahko spremljate na spodnji povezavi. Vabljene in vabljeni!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a367452ffc41345de922766076f20487e%40thread.tacv2/1607427956348?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%2200d11e62-7c8f-4758-9706-e21ad5581d1e%22%7d

===

Od: Aleksandra Derganc <aleksandra.derganc na guest.arnes.si>
Date: V tor., 8. dec. 2020 ob 17:29
Subject: Urban Jarnik

Prof. Helmut Keipert iz Bonna me je ljubeznivo opozoril na svoj članek
Vorlage Urban Jarniks „Dopis iz Koruške“ (1837) und dessen deutsche
Vorlage (18-51), ki je pravkar izšel v Wiener Slavistisches Jahrbuch
(2020/8) (https://www.jstor.org/stable/10.13173/wienslavjahr.8.2020.0018).
Govori o tekstu Urbana Jarnika, ki je izšel l. 1837 v  Danici Ilirski
in je doslej veljal za nekoliko zakasnel in neposrečen predlog
skupnega ilirskega jezika. V zagrebški nacionalni knjižnici se je zdaj
našel Jarnikov originalni nemški tekst, ki ga je Jarnik poslal v
Danico. Keipert po analizi originalnega teksta ugotavlja, da je Jarnik
dejansko napisal (sicer zelo blago) kritiko dela Babukića Osnova
slovnice slavjanske narěčja ilirskoga (1837), ki ga hrvaško
jezikoslovje šteje za prvo delo, ki je uvajalo novoštokavske elemente
v kodifikacijo hrvaškega knjižnega jezika, in ni bil njegov namen
predlagati kake nove verzije ilirskega jezika. Zdi se, da je šlo pri
prevodu in priredbi Jarnikovega nemškega teksta v hrvaščino v
uredništvu Danice za poseg, ki je zabrisal  Jarnikov namen in prizadel
koherenco njegovega teksta.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit